Προσαρμοσμένο στα σημερινά οικονομικά δεδομένα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το πρόγραμμα έργων για το 2013.

Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από τέσσερα βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι ο σαφής προσανατολισμός του στο ΕΣΠΑ με έμφαση πλέον στην συμβασιοποίηση έργων και απορρόφηση πόρων, το δεύτερο είναι τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης που επεκτείνονται σε όλη την έκταση του Καλλικρατικού Δήμου, το τρίτο η στήριξη των κοινωνικών δράσεων και τέλος η βελτίωση της καθημερινότητας.

Η κεντρική εισήγηση έγινε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη Μασσαλά, ο οποίος περιέγραψε τα οικονομικά περιθώρια που έχουν διαμορφωθεί και ουσιαστικά περιορίζουν τις δυνατότητες για τη δρομολόγηση ειδικά μικρών έργων.