ΕΣΠΑΜέχρι το Μάιο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί προς χρήση το αλιευτικό καταφύγιο του Παντοκράτορα. Το έργο αφορά την κατασκευή προσήνεμου μόλου, κρηπιδώματος, κεκλιμένου επιπέδου καθέλκυσης – ανέλκυσης σκαφών, δικτύου ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού καθώς και πεζόδρομου πρόσβασης στο καταφύγιο από τον οικισμό του Παντοκράτορα.Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε Ιούνιο του 2012 και η πράξη υλοποιήθηκε μεταξύ τεσσάρων υποέργων. Ειδικότερα την κατασκευή του, τη σύνδεση του με το δίκτυο της ΔΕΗ τη σύνδεση του με το δίκτυο ύδρευσής και τη διεξαγωγή σωστικών αρχαιολογικών ερευνών. Στην εταιρία που κατασκευάζει το καταφύγιο δόθηκε ολιγόμηνη παράταση από την Π.Ε. Πρέβεζας, παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι τέλος Μάιου. Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 2,3 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: epiruspost.gr