Σε νέα βάση μπαίνει η διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Ιωαννιτών μετά την ένταξη για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της πρώτης ολοκληρωμένης πρότασης ανακύκλωσης με προϋπολογισμό 3.052.860 ευρώ.

Η πρόταση του Δήμου περιλαμβάνει δύο υποέργα:

«Προμήθεια οχημάτων» και «Προμήθεια απορριμματοδεκτών»

Εξ’ άλλου στις αρχές του νέου έτους, ξεκινά η υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος ανακύκλωσης, προϊόν της συνεργασίας του Δήμου με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.