Σύσκεψη με αντικείμενο την βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας, πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας. Στη σύσκεψη πήραν μέρος οι αντιδήμαρχοι Θωμάς Μπέγκας και Γιώργος Βίνης και ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κατσικά Λουκιανός Βαρτζιώτης.  Στη σύσκεψη εξετάστηκε το αίτημα που υπάρχει για νέα χωροθέτηση των κάδων απορριμμάτων, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι κάτοικοι της περιοχής.  Παράλληλα δόθηκαν λύσεις στο ζήτημα της καθαριότητας του κτιρίου (πρώην δημαρχείου) όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου, ενώ αποφασίστηκε να τεθεί σε λειτουργία το σάρωθρο που διέθετε ο πρώην Δήμος Παμβώτιδας, με στόχο να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες οδοκαθαρισμού.  Ο Δήμος θα διαθέσει χειριστή για τη λειτουργία του, καθώς κάτι τέτοιο γίνεται πλέον εφικτό, μετά την αποδέσμευση προσωπικού με τη συγκεκριμένη ειδικότητα από τη χωματερή της Δουρούτης.  Στόχος της Δημοτικής Αρχής, όπως άλλωστε γίνεται σαφής, από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει, είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας σε όλο το εύρος του νέου Δήμου Ιωαννιτών.