Τα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη δυσμενή οικονομική κατάσταση των Δήμων μετέφεραν στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηλία Θεοδωρίδη, οι Δήμαρχοι και εκπρόσωποι δημοτικών συμβουλίων της Ηπείρου.

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναγνώρισε το δίκαιο των αιτημάτων τονίζοντας ότι η κεντρική κυβέρνηση έχει μεταφέρει πλήθος αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ χωρίς τους αντίστοιχους πόρους και συμπλήρωσε ότι η τακτική αυτή έχει φέρει τους Δήμους σε δυσμενή θέση.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου Γιάννης Παπαλέξης ανέφερε ότι οι περικοπές πόρων έχουν ξεπεράσει το 60% και απειλείται πλέον το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχουν οι Δήμοι.

Οι Δήμοι αντιδρούν έντονα και στην Επιτροπεία επί των οικονομικών και του προϋπολογισμού γεγονός που ερμηνεύεται από τους ίδιους ως κατάργηση του θεσμού της αυτοδιοίκησης.