550_334_174331Αμετάβλητα μένουν τη φετινή χρονιά τα κριτήρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους. Ωστόσο από την 1η Ιανουαρίου 2014 το επίδομα θα καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας (και όχι του 60ού που ισχύει σήμερα).

Το επίδομα καταβάλλεται σε περίπου 330.000 συνταξιούχους των ασφαλιστικών ταμείων, που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Το ύψος του επιδόματος είναι σε άμεση συνάρτηση με το εισόδημα του ασφαλισμένου και μπορεί να κυμαίνεται από 30 έως 230 ευρώ τον μήνα. Οι προϋποθέσεις για την καταβολή του ΕΚΑΣ στους ελεύθερους επαγγελματίες καταγράφονται σε εγκύκλιο της διοικήτριας του Ο.Α.Ε.Ε. 

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

• Για ποσό εισοδήματος μέχρι 7.715,65 ευρώ το ΕΚΑΣ διαμορφώνεται στα 230 ευρώ.

• Για ποσό εισοδήματος από 7.715,65 έως 8.018,26 ευρώ το επίδομα διαμορφώνεται στα 172,5 ευρώ.

• Για ποσό εισοδήματος από 8.018,26 έως 8.219,93 ευρώ το ΕΚΑΣ είναι 115 ευρώ.

• Για ποσό εισοδήματος από 8.219,93 έως 8.472,09 ευρώ το επίδομα είναι 57,5 ευρώ.

• Τέλος για ποσά από 8.471,1 μέχρι 9.200 ευρώ το ΕΚΑΣ είναι 30 ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ