Καθαρισμός σχολικών μονάδωνΣε εκκρεμότητα παραμένει, λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το μείζον θέμα της καθαριότητας των σχολικών κτιρίων, καθώς, παρά τις συνεχείς οχλήσεις, το Υπουργείο Παιδείας, μόλις χθες το βράδυ σε σχέδιο νόμου, πρότεινε την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε για τις δύο επόμενες σχολικές χρονιές να ισχύσει το μέχρι σήμερα καθεστώς. Η αντιδήμαρχος Ιωαννίνων Παρασκευή Τσίλη, με έγγραφό της προς τον Υπουργό επισημαίνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και ζητά  να επισπευσθεί η διαδικασία οριστικής αντιμετώπισης ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς. Επισυνάπτεται η επιστολή της αντιδημάρχου Βούλας Τσίλη. 

Θ Ε Μ Α: Καθαρισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2013-2014-Συμβάσεις μίσθωσης έργου  

Κύριε Υπουργέ,

Εκφράζουμε την βαθειά ανησυχία μας, αφού πέντε μέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δεν έχει ακόμη λυθεί το θέμα της καθαριότητας των σχολικών κτιρίων. Με το Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.α΄/10-8-12), κεφάλαιο δεύτερο, άρθρο 6 παρ. 1γii  ορίστηκε ότι : «Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2013-2014 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους Δήμους, σύμφωνα με την  κείμενη νομοθεσία»  Ήδη, από το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους εκφράσαμε  με έγγραφό μας (αριθ.πρωτ. 97589/6427/28-12-2012) τον προβληματισμό μας  και την ανησυχία μας για   την αντιμετώπιση του προβλήματος καθαρισμού των σχολικών κτιρίων κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και επισημάναμε πως αν δεν κινηθούμε  άμεσα για τη λύση του προβλήματος με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας και τα σχολεία  μας θα στερούνται της απαραίτητης καθαριότητας με όλες τις συνέπειες που αυτό προκαλεί. Από την πλευρά μας, από το Μάρτιο του 2013 ζητήσαμε με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου να εγκριθεί με πράξη υπουργικού συμβουλίου η πρόσληψη συμβασιούχων καθαριστριών για τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Βρισκόμαστε 5 ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και όχι μόνο δεν έχουμε λάβει την απαιτούμενη από το νόμο έγκριση ώστε εγκαίρως να προχωρήσουμε στις χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά δεν έχει γίνει καμία κίνηση από την πλευρά σας για λύση του σοβαρότατου αυτού προβλήματος. Σήμερα τα περισσότερα σχολεία του Δήμου παραμένουν ακαθάριστα, στις 11 του Σεπτέμβρη θα δεχθούν μαθητές, ο νόμος μας δένει τα χέρια και δε μας δίνει το περιθώριο να προχωρήσουμε σε σύναψη συμβάσεων και από το Υπουργείο δεν υπάρχει η παραμικρή ενημέρωση για τις ενέργειες με τις οποίες θα ξεπεραστεί το πρόβλημα. Επειδή η καθαριότητα των σχολείων αποτελεί θέμα δημόσιας υγείας και είναι αναφαίρετο δικαίωμα των μαθητών μας να φοιτούν σε κτίρια που πληρούν τους στοιχειώδεις όρους και κανόνες υγιεινής παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας.