ΕλισάφΣας καλούμε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της κοινωφελούς επιχείρησης που θα γίνει στις 3 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή, ώρα 14.00 στην αίθουσα του «Κέντρου Πληροφόρησης Νέων» της επιχείρησης με θέματα: 1. Ανατροπή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης. Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος Δ.Σ.2. Πίστωση ποσών από κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2014 για υποχρεώσεις προηγούμενων ετών. Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος Δ.Σ.

3. Πίστωση ποσών από κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2014 για δαπάνες που εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. το έτος 2013. Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος Δ.Σ.

4. Πίστωση ποσών από κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2014 για τις υποχρεωτικές δαπάνες. Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος Δ.Σ.

5. Πίστωση ποσών από κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2014 για τις αμοιβές των συνεργατών κ.λ.π.. Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος Δ.Σ.

6. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας, εργασίας με απόφαση Δ.Σ. ή Προέδρου μέχρι του ποσού των 20.000,00€. Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος Δ.Σ.

7. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης για υπηρεσίες, εργασίες (Π.Δ. 28/80). Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος Δ.Σ.

8. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για την απευθείας ανάθεση προμήθειας μέχρι του ποσού των 15.000,00€ και διαγωνισμού και αξιολόγησης για ποσά άνω των 15.000,00€ (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ). Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος Δ.Σ.

9. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών (Π.Δ. 28/80). Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος Δ.Σ.

10. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής για την προμήθεια καυσοξύλων για τις παραδοσιακές τζαμάλες. Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος Δ.Σ.

11. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συμπληρωματικές κατασκευές για τη λειτουργία εκθεσιακού πολυχώρου στην Ανατολή». Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος Δ.Σ.

12. Εκδηλώσεις μηνός Ιανουαρίου 2014 και εγκρίσεις προϋπολογισμών τους. Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος Δ.Σ.

13. Έγκριση δαπάνης για αμοιβές επιτροπών απολυτηρίων εξετάσεων Ιανουαρίου 2014 στο Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων. Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος Δ.Σ.

14. Έκδοση οδηγού έκθεσης καλλιτεχνών – δασκάλων του Εικαστικού Εργαστηρίου. Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος Δ.Σ.

15. Έγγραφο της Δ/ντριας του Εικαστικού Εργαστηρίου με θέμα «Απόδοση εσόδων από το Χριστουγεννιάτικο Bazar». Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος Δ.Σ.

16. Ανάθεση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας. Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος Δ.Σ.

17. Έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό της αίθουσας «Βασίλειος Πυρσινέλλας», των παρασκηνίων και των μοκετών. Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος Δ.Σ.

18. Συζήτηση για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος