αρχείο λήψης (2)Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι άνω των 18 ετών, ακόμη και αν είναι μαθητές Λυκείου, φοιτητές ή φαντάροι, υποχρεούνται ως 30 Ιουνίου 2013 να υποβάλουν φορολογική δήλωση, είτε έχουν εισόδημα είτε όχι. Η απόφαση αυτή που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες νέους κρύβει παγίδες και φορολογικές επιβαρύνσεις τόσο για τους ίδιους όσο και για τους γονείς τους, καθώς ως πέρυσι θεωρούνταν προστατευόμενα τέκνα με τα ανάλογα φορολογικά οφέλη. 

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, το υπουργείο Οικονομικών, ενώ έχουν περάσει τρεις μήνες από τη δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως του νόμου που προβλέπει την υποχρεωτική υποβολή των δηλώσεων για όλους ανεξαιρέτως τους νέους ηλικίας άνω των 18 ετών, ακόμα δεν έχει εκδώσει διευκρινιστική εγκύκλιο, με αποτέλεσμα να επικρατεί μεγάλη ανησυχία σε γονείς και παιδιά για το αν θα επιβαρυνθούν ή όχι με νέους φόρους.

Μηδενικά εισοδήματα

Οι ενήλικοι νέοι, είτε είναι προστατευόμενα τέκνα είτε όχι, που δεν έχουν στο όνομά τους κανένα περιουσιακό στοιχείο (π.χ. αυτοκίνητο, ακίνητο) ούτε καν καταθέσεις σε κοινούς λογαριασμούς με τους γονείς τους είναι εκείνοι που δεν επιβαρυνθούν με κάποιο ποσό. Οι νέοι αυτοί ωστόσο θα υποχρεωθούν να υποβάλουν φορολογική δήλωση στην οποία θα εμφανίσουν μηδενικά πραγματικά ή τεκμαρτά εισοδήματα, οπότε θα απαλλάσσονται και από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ και θα παραμένουν σε κάθε περίπτωση αφορολόγητοι.

Στη μόνη ταλαιπωρία που θα υποβληθούν οι εν λόγω φορολογούμενοι είναι να πάνε στο Μητρώο της εφορίας για να εκδώσουν ΑΦΜ (αν δεν έχουν ήδη από άλλη αιτία) και να υποβάλουν στη συνέχεια αίτηση στο www.taxisnet.gr για να τους αποσταλούν κωδικοί πρόσβασης. Στη συνέχεια θα πρέπει να προσέλθουν στην Εφορία για να παραλάβουν τον κλειδάριθμο ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις ηλεκτρονικά ως τις 30 Ιουνίου.

Αντίθετα, ανοιχτοί λογαριασμοί με την εφορία θα προκύψουν για τους νέους που θα δηλώσουν προστατευόμενα μέλη για να αποφύγουν το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ. Και αυτό για πέραν του ότι θα πρέπει να αποδείξουν ότι συντηρούνται από τους γονείς τους, το εισόδημα των γονέων τους θα πρέπει να καλύπτει τα τεκμήρια διαβίωσης τόσο των ίδιων όσο και των παιδιών τους. Διαφορετικά τον έξτρα φόρο που ενδεχομένως θα προκύψει θα πρέπει να τον πληρώσει ο γονέας.

Συνδικαιούχοι με τους γονείς

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση ενηλίκων προστατευόμενων τέκνων που εμφανίζονται συνδικαιούχοι με τους γονείς σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς ή έχουν στο όνομά τους ακίνητα, αυτοκίνητα κ.λπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις είτε επειδή θα εμφανίζονται με πραγματικά εισοδήματα από τους τόκους καταθέσεων, είτε επειδή θα βαρύνονται με τεκμαρτό εισόδημα προσδιοριζόμενο βάσει των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν θα αναγκαστούν να αναγράψουν υποχρεωτικά στις δηλώσεις που θα υποβάλουν σημαντικά υψηλά τεκμαρτά εισοδήματα, καθώς γι’ αυτούς θα ισχύει και το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και μέχρι να υπάρξει σχετική διευκρίνιση από το υπουργείο Οικονομικών, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να θεωρηθεί ότι έχουν ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα πάνω από 2.900 ευρώ τον χρόνο και να σταματήσουν να αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα τέκνα.

Στις περιπτώσεις αυτές θα προκύψουν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις και για τους ίδιους τους νέους, αλλά και για τους γονείς τους. Ειδικότερα, οι επιβαρύνσεις στους ίδιους θα προκύψουν από την υποχρέωση να εμφανίσουν τεκμαρτό εισόδημα στην εφορία της τάξεως των 3.000 ευρώ, των 5.000 ευρώ ή ακόμη και των 8.000 ευρώ.

Τεκμαρτό εισόδημα που είναι κάτω από 5.000 ευρώ είναι αφορολόγητο μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι φορολογούμενοι θα έχουν προνοήσει να έχουν συγκεντρώσει αποδείξεις που να καλύπτουν το 25% του εισοδήματος αυτού. Αυτό για να μην επιβαρυνθούν με ποινή φόρου 10% επί της διαφοράς των λιγότερων αποδείξεων.

Αν το τεκμαρτό εισόδημα είναι πάνω από 5.000 ευρώ τότε θα επιβαρυνθούν με φόρο εισοδήματος τουλάχιστον 10% για το τμήμα του εισοδήματος που είναι πάνω από το ποσό αυτό.

Παράδειγμα

Ένας νέος που έχει στην κατοχή του ΙΧ αυτοκίνητο 1.400 κ.ε. πέντε ετών και δεν δηλώσει εφέτος εισόδημα έχει τεκμήριο διαβίωσης 5.200 ευρώ και ελάχιστο τεκμήριο 3.000 ευρώ. Συνεπώς το συνολικό τεκμαρτό του εισόδημα είναι 8.200 ευρώ και έτσι θα κληθεί να πληρώσει φόρο 10% για το ποσό άνω των 5.000 ευρώ, δηλαδή για τα 3.200 ευρώ, άρα 320 ευρώ.

 

ΠΗΓΗ: REAL.GR