Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, μετακίνησε τους οικίσκους ανταποδοτικής ανακύκλωσης, σύμφωνα με την απόφαση της Δημοτικής Αρχής. Ο οικίσκος που βρίσκονταν στην κεντρική πλατεία μετακινήθηκε ήδη και τοποθετήθηκε στην αρχή της οδού Μιχαήλ Αγγέλου (έξω από το ιδιωτικό πάρκινγκ). Όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση του οικίσκου τοποθετώντας εκεί υλικά όπως γυαλί και αλουμίνιο, μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν, αφού βρίσκεται σε απόσταση λίγων μέτρων από την παλιά θέση. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του δήμου Ιωαννίνων άμεσα θα μετακινηθεί και ο οικίσκος από την οδό Καλάρη.  Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Θωμάς Μπέγκας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Όπως είχαμε αναφέρει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι οικίσκοι αυτοί δεν λύνουν το πρόβλημα που υπάρχει στα Γιάννινα εξαιτίας της έλλειψης ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης. Μπορούν όμως ως ένα βαθμό να εξοικειώσουν τους κατοίκους με την ιδέα της ανακύκλωσης, (παιδευτικός χαρακτήρας). Στόχος του δήμου είναι να αναπτύξει ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης, ώστε να δώσει έτσι ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων». Εν τω μεταξύ από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών, ξεκίνησε από σήμερα ο καθαρισμός στις σχάρες όλων των φρεατίων του δικτύου όμβριων. Για το σκοπό αυτό έγινε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών. Ο καθαρισμός θα γίνει συστηματικά, στην έκταση όλου του Δήμου.