Την ολοκλήρωση της κατασκευής φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,97 ΜW, στη θέση «Κούλια» στο Μαργαρίτι του δήμου Ηγουμενίτσας, ιδιοκτησίας της θυγατρικής της Ecojoule Solar A.E., ανακοίνωσε η ΕΛΒΕ Α.Ε. Όπως σημειώνει η εταιρεία, ο σταθμός συνδέθηκε με το δίκτυο.Σημειώνεται ότι με βάση την απόφαση του δ.σ. της 8-12-2012 η κατά 100% θυγατρική αναμένεται να απορροφηθεί εντός του 2013 από την ΕΛΒΕ.