πανεπιστήμιο-ιωαννίνωνΑπό την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι ύστερα από  απόφαση, που έλαβε η Σύγκλητος του Ιδρύματος (Συνεδρία αριθμ. 998/7/20-9-2013) για συμβολική αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2013, καθώς και των κινητοποιήσεων διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος δε θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές των νεοεισακτέων Α/ ετών φοιτητών κατά τις ως άνω ημέρες (διαπιστωμένη αδυναμία λειτουργίας των Γραμματειών των Τμημάτων). Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.