πανεπιστήμιο-ιωαννίνωνΑπό την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ύστερα από απόφαση που έλαβε το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος (Συνεδρία αριθμ. 1308/12/22-10-2013),  ανακοινώνονται τα εξής

  1. Λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στο Μεταβατικό κτίριο του Ιδρύματος από τις συνεχιζόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις του διοικητικού προσωπικού και της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, με αποτέλεσμα τη μη ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας των εγγραφών των νεοεισακτέων πρωτοετών φοιτητών μέχρι 25-20-2013, η προθεσμία εγγραφής των Α/ετών φοιτητών που λήγει στις 25-10-2013 παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 1-11-2013.
  2. Τα μαθήματα όλων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γίνονται και συνεχίζονται κανονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις του Τμήματός τους.