πανεπιστήμιο-ιωαννίνωνΟ Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής και το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζουν τη βαθιά οδύνη τους για την απώλεια του πρώην Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Περικλή Τσέκερη. Επισημαίνουν το ακαδημαϊκό ήθος του εκλιπόντος, τη σεμνότητα και την ευγένεια που τον χαρακτήριζαν, καθώς και τη μεγάλη συμβολή του στην εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του Τμήματος. Η προσωπικότητα και το έργο του Περικλή Τσέκερη υπήρξαν συνυφασμένα με την πορεία του Τμήματος Φυσικής.  Ο εκλιπών, συνεισέφερε με όλες τις δυνάμεις του στη διαμόρφωση της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας του Τμήματος. Η μορφή του εκλιπόντος θα παραμείνει για πάντα στη μνήμη μας. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Ρίζος

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του πρώην Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής Περικλή συνήλθε εκτάκτως στην αριθμ. 1301/5/2-9-2013 Συνεδρία του και αφού άκουσε τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή κ. Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα, το επιστημονικό κύρος, το μοναδικό ακαδημαϊκό ήθος και τη μέγιστη προσφορά του εκλιπόντος στο Πανεπιστήμιό μας, αποφάσισε ομοφώνως τα εξής:  –   Να παραστεί εκπρόσωπος του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου στην κηδεία.

–  Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόντος εκ μέρους της πανεπιστημιακής κοινότητας.

–  Να αναρτηθεί για 24 ώρες μεσίστια η σημαία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

–  Να εκφράσει τα βαθιά συλλυπητήρια στην οικογένεια του  εκλιπόντος.

–  Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.

–   Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό ημερήσιο τύπο και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Από την Πρυτανεία

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων