Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giga fm 105,4 | Ραδιοφωνικός Σταθμός | Ήπειρος | Ιωάννινα

Ήπειρος

Ανακύκλωση για επανένταξη Ανέργων στη αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Της Άννας Ασημακοπούλου…  Η παράταξη «Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία» έχει πληροφορηθεί ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Johannes Hahn, αρμόδιος για την Περιφερειακή Πολιτική, σε συνεργασία με τον Υπουργό Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνουν 3-ήμερο συνέδριο με συναντήσεις εργασίας για το ΕΣΠΑ, από 19 έως 21/9, στην Αθήνα, όπου θα προσκληθούν οι 13 Περιφερειάρχες και θα γίνει συνάντηση εργασίας ξεχωριστά για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Βασική ατζέντα αυτών των συναντήσεων εργασίας θα είναι ο «προσδιορισμός και η βελτίωση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της κάθε Περιφέρειας».  Απ’ ό,τι γνωρίζουμε κάθε Περιφερειάρχης θα έχει ξεχωριστή συνάντηση με τον Επίτροπο και τις αρμόδιες αρχές του κάθε ΠΕΠ, για να εξεταστούν αναλυτικά η πορεία των προγραμμάτων αλλά κυρίως ο «προσδιορισμός εντός μιας Περιφέρειας ή/και εντός του Περιφερειακού Προγράμματος των σημαντικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων, τι συμπεράσματα προκύπτουν για περαιτέρω δράσεις, ποιες προτεραιότητες προκύπτουν για την προγραμματική περίοδο που ξεκινά το 2014, ποιες διοικητικές ανάγκες προκύπτουν, ποια νομοθετικά μέτρα πρέπει να ληφθούν».  Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 13ης Σεπτεμβρίου 2011, ενημερωθήκαμε ότι στη συνάντηση έχει κληθεί να συμμετάσχει και εκπρόσωπος του Δήμου Ιωαννιτών και ενεκρίθη ο ορισμός του Αντιδημάρχου κ. Δημήτρη Θεμελή. Στο πλαίσιο της εν λόγω συνάντησης, η Δημοτική Παράταξη του Δήμου Ιωαννιτών «Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία» προτείνει την συζήτηση χρηματοδότησης της παρούσας πρότασης, σε συνάρτηση με την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμάτων στο Νομό Ιωαννίνων. Η πρόταση βασίζεται σε πρακτική η οποία έχει εφαρμοστεί στη Βιέννη.  Το Κέντρο Επισκευής και Συντήρησης RUSZ (Reparatur-und Service-Zentrum) στη Βιέννη έχει αναπτύξει έναν καινοτόμο τρόπο να  επανεντάσσει τους άνεργους στην αγορά εργασίας.  Άτομα άνω των 45 ετών εκπαιδεύονται στην επισκευή ή την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.  Ο επισκευασμένος εξοπλισμός στη συνέχεια πωλείται σε μειωμένη τιμή ή προσφέρεται ως δωρεά σε φτωχά νοικοκυριά.  Το έργο ξεκίνησε το 1998 με την επεξεργασία των παλιών πλυντηρίων πιάτων και ρούχων από τα κέντρα διαλογής των αποβλήτων της Βιέννης.  Γρήγορα όμως, εξελίχθηκε σε υπηρεσία επισκευών η οποία τώρα πραγματοποιεί συμβάσεις συντήρησης και επισκευής για το ευρύ κοινό και τους οργανισμούς.  Από το 2003 επέκτεινε τις υπηρεσίες του ώστε να συμπεριλάβει συστήματα ήχου, βίντεο, τηλεοράσεις και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το RUSZ συνεργάζεται με τα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων της Βιέννης.  Οι συμμετέχοντες στο σχέδιο εκπαιδεύονται για ένα έτος και αποκτούν την ειδικότητα που το RUSZ ονομάζει «mecatronics» (μηχανικός ηλεκτρονικών).  Μεταξύ του 1998 και του 2008, το RUSZ έχει εκπαιδεύσει πάνω από 700 άνεργους ή άτομα με ειδικές ανάγκες, και 400 από αυτούς έχουν βρει εργασία με πλήρες ωράριο.  Οι μισοί από αυτούς είναι εκπαιδευμένοι για την επισκευή λευκών συσκευών, ενώ οι άλλοι μισοί, οι οποίοι είχαν ήδη κάποιο υπόβαθρο στα ηλεκτρονικά, έχουν εκπαιδευτεί να επισκευάζουν άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα, όπως DVD, βίντεο και τηλεοράσεις.

Το έργο είχε μεγάλη επιτυχία.  Ο Herbert Breitfelder, ένας από τους συμμετέχοντες, είπε: «Καθώς επισκευάζω αυτή την τηλεόραση, κατά κάποιον τρόπο, επισκευάζω και τον εαυτό μου.  Είμαι αισιόδοξος ότι θα μείνω με το RUSZ μέχρι να συνταξιοδοτηθώ.». Το RUSZ πραγματοποιεί περίπου 8.000 επισκευές ετησίως.  Από την ίδρυσή του μέχρι και το 2009 έχει επεξεργασθεί περίπου 2.000 τόνους απορριμμάτων ανά έτος.

Στην  αξιολόγηση την οποία διεξήγαγε το Ινστιτούτο Ανωτέρων Σπουδών της Αυστρίας το 2000, διαπιστώθηκε ότι το RUSZ είχε πολύ θετικά αποτελέσματα:
·    στην αγορά εργασίας, με την επανένταξη ανέργων στο εργατικό δυναμικό
·    στην οικονομία, μέσω της απασχόλησης, αλλά και με τη διάθεση φθηνών προϊόντων σε φτωχότερα νοικοκυριά
·    στο περιβάλλον, μειώνοντας τα απόβλητα
·    στην αυτοεκτίμηση των συμμετεχόντων.

Το RUSZ έχει λάβει πολλά βραβεία μεταξύ των οποίων το βραβείο του Κέντρου Αστικών Οικισμών του ΟΗΕ, το βραβείο Καινοτομίας από τις «Ιδέες Κατά της Φτώχειας» το 2009 και το Βραβείο «Κλιματικές Πρόληψης» το 2009 μεταξύ άλλων.

Όταν συγκροτήθηκε για πρώτη φορά, το RUSZ χρηματοδοτήθηκε από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης της Βιέννης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το Δήμο της Βιέννης. Το 2008, το RUSZ μετατράπηκε σε μη κερδοσκοπική ιδιωτική επιχείρηση και είναι πλέον οικονομικά ανεξάρτητη.  Επομένως, συνεχίζει την αποστολή του και απασχολεί μόνο τους μακροχρόνια ανέργους και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το RUSZ δημιούργησε τεράστια ζήτηση για τις υπηρεσίες επισκευής που παρέχει, γεγονός το οποίο οδήγησε στη δημιουργία του Δικτύου Επισκευής της Βιέννης, ένα δίκτυο από 60 περίπου ιδιωτικές και εμπορικές επιχειρήσεις επισκευής, και τριών άλλων δικτύων επισκευής στην Αυστρία. Στις αρχές του 2010 δύο συμπληρωματικά έργα ξεκίνησαν:

·    Κοινωνική ανακατανομή των πλυντηρίων ρούχων και πιάτων, όπου οι παλιές συσκευές επισκευάζονται και δίνονται σε φτωχότερα νοικοκυριά
·    Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας, σχήματα οικονομίας για τα φτωχά νοικοκυριά, που παρέχονται από άρτια εκπαιδευμένους πρώην ανέργους.

Το παράδειγμα του RUSZ μπορεί να αναπαραχθεί με επιτυχία και στην περιοχή των Ιωαννίνων με στόχο να εξυπηρετεί τις ανάγκες της Ηπείρου αλλά και της γειτονικής Αλβανίας. Η χρηματοδότηση και κατασκευή του θα πρέπει να μελετηθεί και να προγραμματιστεί παράλληλα με το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμάτων. Προτείνεται το συγκεκριμένο θέμα να συζητηθεί συνοπτικά με τον Επίτροπο και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, εφόσον υπάρξει καταρχήν θετική ανταπόκριση, να συμπεριληφθεί στον περιφερειακό σχεδιασμό με την ενεργό συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών. Η Άννα Ασημακοπούλου είναι Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Ιωαννίνων με την Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορεία

Written By

Comments

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οικονομία

Οκτώ Νέα Προγράμματα Επιδότησης Εργασίας, υλοποιεί ο Ο.Α.Ε.Δ. Έχουν ήδη ανοίξει και είναι συνολικού προϋπολογισμού 440 εκατ. ευρώ. Οι επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας είναι 42.600....

Πολιτική

Όλα τα μέτρα είναι στο τραπέζι, ακόμη και το ολικό lockdown, δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. «Την Πέμπτη οι λοιμωξιολόγοι...

Πολιτική

«Η απόφαση του ΣτΕ θα εφαρμοσθεί, όπως θα εφαρμοστεί τελικά και η πολιτική της κυβέρνησης. Να υπάρχουν, δηλαδή, μόνιμα αδειοδοτημένοι τηλεοπτικοί σταθμοί, που θα...

Οικονομία

Την ένταξη στο ΕΣΠΑ δύο νέων προγραμμάτων για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας, με τον ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων να...

Advertisement

Copyright © 2021 Giga FM 105.4 Επικοινωνία: 2651052441

  • https://s46.myradiostream.com/7322/listen.mp3
  • https://s46.myradiostream.com:7322/;
  • MUSIC