Έκτακτη συνεδρίαση με θέμα τις εξελίξεις στην Αυτοδιοίκηση και τις επιπτώσεις  του μνημονίου στην εύρυθμη  λειτουργία των Ο.Τ.Α. όρισε για σήμερα η  ΠΕΔ Ηπείρου.
Στη συνεδρίαση αναμένεται να αποφασιστεί η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης εντός της εβδομάδας έτσι ώστε να αποφασιστούν οι παραπέρα ενέργειες των Δημάρχων.