Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, μετά από αίτημα των παρατάξεων:

«ΗΠΕΙΡΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ»,«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»,«ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την ΗΠΕΙΡΟ» και «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ».

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είναι: «Η Ιδιωτικοποίηση της Γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ»