αρχείο λήψηςΣυστηματικοί έλεγχοι από κλιμάκια αστυνομικών και υπαλλήλων του ΣΔΟΕ πραγματοποιήθηκαν σε ενεχυροδανειστήρια και ανταλλακτήρια χρυσού της πόλης των Ιωαννίνων. Οι έλεγχοι είχαν σκοπό τη διαπίστωση της νόμιμης λειτουργίας τους, τον εντοπισμό τυχόν φορολογικών ή/και άλλων παραβάσεων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, ελέγχθηκαν τέσσερα ενεχυροδανειστήρια και βεβαιώθηκαν φορολογικές παραβάσεις καθώς και τρεις παραβάσεις για μη σωστή αναγραφή στοιχείων στο βιβλίο καταγραφής αυτών και για μη αναγγελία άσκησης επαγγέλματος.