Έρευνα σε ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ισχύουν καταγγελίες ότι δεν αποδίδουν στο δημόσιο τα προβλεπόμενα, από τον κανονισμό λειτουργίας τους, ποσά.Η προκαταρκτική εξέταση έχει ως αφορμή καταγγελίες ότι ιδιωτικά ΚΤΕΟ δεν αποδίδουν στο Δημόσιο το 10% που ορίζει ο νόμος για κάθε αυτοκίνητο που ελέγχουν, αλλά επίσης και ότι δεν αποδίδουν τα ποσά των παραβόλων για τις περιπτώσεις των εκπρόθεσμων αυτοκινήτων.