Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διέλευση του αγωγού φυσικού από την Ήπειρο επανέρχεται και θα συζητηθεί σήμερα Δευτέρα 03-12-2012 στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Το θέμα είναι τέταρτο στην ημερήσια διάταξη και έχει τίτλο «Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ελληνοϊταλικός Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης- Ελληνικό Υποθαλάσσιο Τμήμα» και φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «IGI POSEIDON A.E.».

Όταν εισήλθε για πρώτη φορά το θέμα για συζήτηση, αναβλήθηκε για να ζητηθούν διευκρινίσεις από το αρμόδιο υπουργείο και σήμερα επανέρχεται.