Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου», όπου αναδείχθηκε ο ανάδοχος του έργου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 599.800 ευρώ.