Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου αναρτήθηκε η κεντρική βάση δεδομένων με όλα τα έργα που έχουν προτείνει οι φορείς της Ηπείρου για ένταξη σε χρηματοδοτικά πλαίσια, προκειμένου να αξιολογηθούν, να δρομολογηθούν και να τεθούν οι προτεραιότητες για την περαιτέρω υλοποίησή τους. Σε σχετικές ανακοινώσεις προέβη η Αντιπεριφερειάρχης Τατιάνα Καλογιάννη, που είναι αρμόδια για τα θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας. «Ο κάθε πολίτης έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των έργων που πρότειναν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοσοκομεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κλπ. Έτσι λοιπόν είμαστε όλοι κοινωνοί αυτής της διαδικασίας, η οποία δεν σταματά εδώ. Θα υπάρχει συνεχής αξιολόγηση η οποία θα εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό και προγραμματισμό», υπογράμμισε η Αντιπεριφερειάρχης. Στον τομέα αυτόν, η Περιφέρεια Ηπείρου, όπως πρόσθεσε, είναι πρωτοπόρα, δεδομένου ότι ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Μ. Χρυσοχοϊδης καλεί μέσω επείγουσας εγκυκλίου όλες τις αιρετές Περιφερειακές Αρχές καθώς και τις Ειδικές Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ, να προβούν εσπευσμένα σε αντίστοιχη (κατά κυριολεξία) δράση.