Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Πρέβεζας / Τμήμα Κτηνιατρικής, κατόπιν ενημέρωσης από το Τμήμα Άμεσης Αντιμετώπισης Κινδύνων του ΕΦΕΤ, σχετικά με ανίχνευση Salmonella Thompson σε παρτίδες συσκευασμένου καπνιστού σολομού, οι οποίες παρήχθησαν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΧΕΛΙΟΥ & ΣΟΛΟΜΟΥ», στην ΒΙ.ΠΕ Πρέβεζας, πραγματοποίησε άμεσα ελέγχους σε συνεργασία τον ΕΦΕΤ και διαπιστώθηκαν τα εξής :

  • Ολόκληρη η ποσότητα των συγκεκριμένων παρτίδων  προϊόντος Σολωμού σε φέτες, έχουν διακινηθεί προς την μητρική εταιρεία Foppen Palιng en Zalm, που εδρεύει στην Ολλανδία.
  • Καμία ποσότητα δεν έχει διακινηθεί από τις εγκαταστάσεις της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΒΕΕ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΩΜΟΥ» τόσο προς την αγορά της Π.Ε. Πρέβεζας, όσο και προς την ελληνική αγορά.

Κατόπιν αυτών η παραγωγική διαδικασία αναστέλλεται και οι σχετικοί έλεγχοι συνεχίζονται μέχρι επίλυσης του προβλήματος.