Νέα αναβολή πήρε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της γαλακτοβιομηχανίας, Δωδώνη, με θέματα ημερήσιας διάταξης την έγκριση των αντικατασταθέντων μελών του ΔΣ, αλλά και την εκλογή του νέου ΔΣ της γαλακτοβιομηχανίας.Το σχετικό αίτημα διατυπώθηκε από τις Συνεταιριστικές Ενώσεις – μετόχους της εταιρίας.Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε να οριστεί νέα επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιανουαρίου 2013.Να σημειωθεί ότι η σύνθεση του σημερινού ΔΣ της επιχείρησης απαιτεί μόνο την κύρωση της συνέλευσης, ενώ σ’ αυτό συμμετέχουν και δύο εκπρόσωποι των ΕΑΣ-μετόχων μειοψηφίας.