ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΕΑ“Στη σημερινή(εννοείται η χθεσινή ημέρα 30/04) της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή απέρριψε την προδικαστική προσφυγή που είχε καταθέσει η εταιρία NEXTCOM A.E. κατά του Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την προώθηση και προβολή του Τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου».Η Επιτροπή Διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου τηρεί απόλυτα τους όρους του διαγωνισμού, έχει εξετάσει και αποφάνθηκε για τις ενστάσεις και τις αιτιάσεις που έχουν κατά καιρούς υποβάλλει οι διαγωνιζόμενες εταιρείες, η δε νομιμότητα των αποφάσεων της κρίθηκε και κρίνεται, ανά στάδιο, από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Αν ορισμένοι θεωρούν ότι μπορούν να παρακαμφθούν οι νόμοι, απευθύνονται σε λάθος πρόσωπα. Αν γνωρίζουν άλλο νόμιμο τρόπο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, ας τον ανακοινώσουν δημόσια. Η υιοθέτηση επιχειρημάτων που ήδη έχουν κριθεί, κάθε άλλο παρά τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση υποστηρίζουν.Την Περιφερειακή Αρχή σε καμία περίπτωση δεν την ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο ανάδοχος, αλλά πώς θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, γιατί η τουριστική προβολή της Ηπείρου, είναι πολύ σοβαρότερη υπόθεση από την αντιδικία των διαγωνιζόμενων εταιριών.”