Τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για τα τεύχη δημοπράτησης δύο πράξεων που αφορούν τον Εξοπλισμό καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Ιωαννιτών, διατυπώνει με έγγραφά του προς το Δήμο Ιωαννιτών, ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. Η πρώτη πράξη αφορά την προμήθεια απορριμματοδεκτών και είναι προϋπολογισμού 1.293.960 ευρώ και η δεύτερη την προμήθεια οχημάτων με προϋπολογισμό 1.758.900 ευρώ. Εξάλλου, με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων ραδιοερασιτεχνών Α΄ περιόδου θα διεξαχθούν στις 28 Μαΐου και ώρα 9.00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων μέχρι την 20η Μαΐου 2013. Οι εξετάσεις θα είναι με ηλεκτρονικό τρόπο.