Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιωαννιτών ανακοίνωσε ότι μετά από ελέγχους της υπηρεσίας τέθηκε σε αναστολή η χορήγηση επιδομάτων σε δεκάδες περιπτώσεις και συνάμα έγινε αφαίρεση βιβλιαρίων υγείας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «τον Δεκέμβριο του 2011 το σύνολο των προνοιακών επιδομάτων που χορηγούνταν στο Νομό Ιωαννίνων ανέρχονταν στο ποσό των 2.045.000 ευρώ.  Ύστερα από τους ελέγχους που έγιναν και την αναστολή στην οποία τέθηκαν δικαιούχοι το σύνολο των επιδομάτων φτάνει στο ποσό του 1.805.000. Μειώθηκε δηλαδή κατά 240 χιλιάδες ευρώ. Οι δικαιούχοι των επιδομάτων που τέθηκαν σε αναστολή έχουν παραπεμφθεί στις αρμόδιες επιτροπές οι οποίες θα αποφανθούν για τη συνέχισή τους ή την οριστική διακοπή.  Ύστερα από τους ελέγχους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας αφαιρέθηκαν τα βιβλιάρια υγείας σε τριακόσιες περιπτώσεις, κυρίως ομογενών, καθώς κρίθηκε ότι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις».