Από την «Πίνδος Περιβαλλοντική» γίνεται γνωστό ότι, κατόπιν υποδείξεως του Α.Σ.Ε.Π., λόγω των εκλογών, αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες που αφορούσαν τους δικαιούχους των προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας (π.χ. υποβολή αιτήσεων).  Σε ότι αφορά τις νέες προθεσμίες, θα δοθούν στη δημοσιότητα σχετικές ανακοινώσεις.