Μιχάλη ΚασσήΟ Βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ , κ. Μ. Κασσής, κατέθεσε σήμερα 3 αναφορές προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.Αφορμή για τις αναφορές ήταν υπομνήματα και επιστολές που έχει δεχτεί από φορείς του Κτηνοτροφικού και Πτηνοτροφικού κλάδου , τα αιτήματα των οποίων θεωρεί σε μεγάλο βαθμό δίκαια και δικαιολογημένα με βάση τη σημερινή πραγματικότητα. Συγκεκριμένα κατέθεσε:

 • Αναφορά προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με το καθεστώς φορολόγησης των πτηνοτρόφων και των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων, με βάση αναλυτικό υπόμνημα της «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ»,
 • Αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με το καθεστώς της ενιαίας συνδεδεμένης ενίσχυσης στα πλαίσια της αναθεωρημένης ΚΑΠ για την περίοδο 2014-2020, με βάση σχετικό υπόμνημα της «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ»,
 • Αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για  το θέμα της προσπάθειας του Καναδά να πουλήσει λευκό τυρί με την ονομασία «Ελληνική Φέτα», με βάση υπόμνημα της ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Με αφορμή την κατάθεση των αναφορών ο κ. Κασσής έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Δεν θα σταματήσω να τονίζω και να προσπαθώ για την ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα παραγωγής ο οποίος μπορεί να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για την υπέρβαση της κρίσης. Στόχος των σημερινών μου αναφορών είναι να υπάρξουν ενέργειες και κινήσεις από την Ελληνική Κυβέρνηση που θα διευκολύνουν το χώρο αυτό και δε θα δημιουργούνται προβλήματα σε ήδη κατοχυρωμένα δικαιώματα. Ελπίζω πως θα υπάρξει ανταπόκριση και όχι γενικόλογες απαντήσεις».

Επισυνάπτονται οι αναφορές:

 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υπ΄οψη: Υφυπουργού κ. Μαυραγάννη Γεώργιου

ΚΟΙΝ: Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και τροφίμων

Υπουργό κ. Τσαυτάρης Αθανάσιος

Υφυπουργό κ. Μαξιμο Χαρακόπουλο

Σας ενημερώνουμε ότι ο κλάδος της πτηνοτροφίας βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων που έχει δεχτεί (Γρίπη των πτηνών- Διατροφικές κρίσεις-Αυξήσεις Ζωοτροφών). Ο κλάδος μας δέχεται αθέμιτο ανταγωνισμό από τη Βουλγαρία και άλλες βαλκανικές χώρες οι οποίες αφενός έχουν μειωμένο κόστος λόγω μειωμένων αμοιβών και μειωμένων τιμών Ζωοτροφών και αφετέρου επιδοτούν την παραγωγή πτηνοτροφικών προϊόντων.  Η οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση που θα προκύψει από την φορολόγηση του πτηνοτροφικού εισοδήματος θα οδηγήσει σε περαιτέρω συρρίκνωση του κλάδου (μείωση παραγωγής-αύξηση εισαγωγών) λόγω της μη ανταγωνιστικότητάς του άρα και σε μείωση των φορολογικών εσόδων. Να σας θυμίσουμε ότι την τελευταία τριετία έχουν κλείσει αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου (ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ-ΧΑΡΜΑ-ΦΡΕΣΚΟΤ-ΓΕΝΑΔΙΟΣ) και άλλες έχουν ενταχθεί στο άρθρο 99 (ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ). Οι πτηνοτροφικές μονάδες είναι μικρές οικογενειακές μονάδες και λειτουργούν είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως νομικά πρόσωπα (Ο.Ε.) μεταξύ των γονέων και τέκνων ή μεταξύ των τέκνων λόγω κληρονομικών ή επειδή υποχρεώθηκαν από αναπτυξιακούς νόμους. Τα θέματα που μας απασχολούν σήμερα είναι

 1. ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΧΡΗΣΗΣ 2013

Α. Στα φυσικά πρόσωπα λόγω της αύξησης των φορολογικών συντελεστών και την ένταξη τους στις κλίμακες φορολόγησης των μισθωτών έχουμε επιπλέον επιβάρυνση και μεγαλύτερη προκαταβολή φόρου.

Ζητάμε: Να απαλλάσσονται  οι πτηνοτρόφοι όπως και οι μισθωτοί από την     προκαταβολή του φόρου.

Β. Στα Νομικά Πρόσωπα (Προσωπικές εταιρίες- Ο.Ε.) με την αύξηση των συντελεστών και την κατάργηση της επιχειρηματικής αμοιβής             διπλασιάζεται ο φόρος και σε μεγάλες μονάδες τριπλασιάζεται και κατ’ επέκταση και η αντίστοιχη προκαταβολή φόρου. Επίσης να σας γνωρίσουμε ότι η φορολογική επιβάρυνση     των φυσικών προσώπων είναι 15% και μαζί με την προκαταβολή γίνεται 23% . Των προσωπικών εταιριών είναι 26% και μαζί με την προκαταβολή γίνεται 40,30 %. Η διαφορά αυτή στη φορολόγηση είναι άνιση για τα ίδια εισοδήματα και θα οδηγήσει στο κλείσιμο όλων των προσωπικών εταιριών δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στις υποχρεώσεις απέναντι σε αναπτυξιακούς νόμους και στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ζητάμε: Να υπάρχει ίδια φορολογική επιβάρυνση των φυσικών και προσωπικών εταιριών. Αυτό μπορεί να γίνει μειώνοντας τον συντελεστή 26% στο 13% για τα εισοδήματα των προσωπικών πτηνοτροφικών εταιριών για τη χρήση 2013.

 1. ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΣΗΣ 2014

Α. Έχει καθοριστεί συντελεστής φορολόγησης 13% στα καθαρά κέρδη τα    οποία θα προκύψουν από την διαφορά εσόδων -εξόδων . Ο συντελεστής            αυτός θεωρείται πολύ υψηλός για τον κλάδο μας. Επίσης ο νόμος δεν       προβλέπει ότι οι προσωπικές εταιρίες  θα φορολογούνται με τον ίδιο            συντελεστή που φορολογούνται και τα φυσικά πρόσωπα αλλά με τις      κλίμακες των εμπορικών     εταιριών ήτοι: εώς 50.000 € εισόδημα 26% άνω          των 50.000 € εισόδημα 33%.Αυτό δημιουργεί άνιση μεταχείριση και θα             οδηγήσει σε κλείσιμο των προσωπικών    εταιριών.

Ζητάμε:

 • Μείωση φορολογικού συντελεστή πτηνοτροφικών επιχειρήσεων στο 10 %
 • Να ισχύει ο ίδιος φορολογικός συντελεστής και για τα φυσικά πρόσωπα και τις προσωπικές πτηνοτροφικές εταιρίες οι οποίες απασχολούνται αποκλειστικά με την εκτροφή .
 • Να γίνεται απόσβεση της αγροτικής γης που απαιτείται για την ανέγερση των πτηνοτροφείων λόγω του μικρού οικοδομικού συντελεστή κάλυψης 20%.
 • Για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις με δεδομένο ότι είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής του λογιστικού προσδιορισμού να υπολογίζονται αποσβέσεις επί της σημερινής αντικειμενικής αξίας γιατί ουδέποτε μέχρι σήμερα έχουν λογιστεί αποσβέσεις.
 1. ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΩΝ

Σήμερα στα φυσικά πρόσωπα θεωρείται τεκμαρτό εισόδημα από ακίνητα η ιδιοχρησιμοποίηση των πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σε αντίθεση με τα νομικά πρόσωπα όπου τα κτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητές τους απαλλάσσονται.

Ζητάμε:  Και τα πτηνοτροφεία να απαλλάσσονται όπως τα βιομηχανοστάσια και τα παραρτήματά τους.

 1. ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (ΦΑΠ)

Σήμερα οι πτηνοτρόφοι επιβαρύνονται με ΦΑΠ επί της αντικειμενικής αξίας των πτηνοτροφείων με συντελεστή διπλάσιο που ξεκινάει από 0,2 % και φθάνει εως και 1% σε αντίθεση με τα νομικά πρόσωπα όπου ο συντελεστής είναι 0,1 %.

Ζητάμε: Τα πτηνοτροφεία είτε ανήκουν σε φυσικά έιτε σε νομικά πρόσωπα να επιβαρύνονται με ΦΑΠ 0,1 %.

Κύριε Υφυπουργέ,

Θεωρούμε τα αιτήματά μας δίκαια και πιστεύουμε ότι θα δώσετε λύσεις ώστε να σταματήσει η συρρίκνωση του πτηνοτροφικού κλάδου.

Για την «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ»                                                         Για την ΠΕΟΠΠ

Με εντολή του Δ.Σ.                                                                             Με εντολή του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπαλτογιάννης Χριστόδουλος                                                          Απόστολος Ζιώγας

ΠΡΟΣ:   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπουργό :                         κ.  Τσαυτάρη Αθανάσιο

Αναπληρωτή Υπουργό:   κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο

 

Κοινοποίηση:     α)   Γενικό Γραμματέα  κ.Μόσχο Κορασίδη

  β) Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών     Σχέσεων

     κ.  Δημήτριο Μελά

>Γενική Διεύθυνση Ζωικής παραγωγής

>Διεύθυνση Εισροών Ζωικής παραγωγής

>Τμήμα Πτηνοτροφίας

> γ) ΠΑΣΕΓΕΣ

> δ) Γραφείο ΠΑΣΕΓΕΣ Βρυξέλλες

Υπ’όψη κ.Κολυβά Γιάννη

 

ΘΕΜΑ: ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (cupled payments) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Της ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 – 2020.

Το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου στις 12/3/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ που αντικαθιστά τον κανονισμό 73/2009 προβλέπει στο άρθρο 38 την δυνατότητα στα κράτη – μέλη να χορηγούν συνδεδεμένες ενισχύσεις “cupled payments” σε επιλεγμένους τομείς της γεωργικής παραγωγής.

Στην παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου ορίζονται συγκεκριμένοι δικαιούχοι τομείς της συνδεδεμένης ενίσχυσης, στην παράγραφο 2 δεν ορίζονται τομείς, αλλά αναφέρονται ως βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας η  οικονομική, κοινωνική, και περιβαλλοντική σημασία ειδικών αγροτικών τομέων και προτύπων καλλιεργειών ή εκτροφών ζώων σε ειδικές ζώνες, ενώ στη παράγραφο 4 τονίζεται η ανάγκη θέσπισης συνδεδεμένων ενισχύσεων σε ειδικούς γεωργικούς τομείς που παρουσιάζουν μεγάλη σημασία για τη στήριξη καθορισμένων μειονεκτικών περιοχών του κράτους – μέλους.

Στα πλαίσια των τρεχουσών εξελίξεων για την οριστικοποίηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων, ο κατάλογος των δικαιούχων τομέων, πέραν αυτών του άρθρου 1 είναι ακόμη ανοιχτός και σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες προτείνονται διαρκώς νέες καλλιέργειες και εκτροφές που θεωρούνται σημαντικοί για την αγροτική παραγωγή σε κράτη – μέλη. Μάλιστα ανακοινώθηκε πρόσφατα από ίδιες πηγές ότι  προτάθηκαν ως δικαιούχοι τομείς συνδεδεμένων ενισχύσεων ο καπνός και το χοιρινό κρέας.

Εξ΄άλλου με βάση τη διατύπωση των παραγράφων 2 και 4 θεωρείται ότι παραμένει ανοιχτή η προσθήκη τομέων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια που ορίζονται στις ως άνω παραγράφους.

Σχετικά με την οριστική διαμόρφωση των κανόνων των συνδεδεμένων ενισχύσεων της νέας Κ.Α.Π. προτείνουμε:

 

 • Nα προστεθούν στον κατάλογο των επιλέξιμων τομέων της συνδεδεμένης ενίσχυσης του άρθρου 38 η πτηνοτροφία κρεοπαραγωγής.
 • Η Ελλάδα να επιλέξει κατ΄αρχή ως δικαιούχους τομείς συνδεδεμένης ενίσχυσης το κρέας πουλερικών, ειδικότερα τις εκμεταλλεύσεις  μεσαίου μεγέθους,  πρωτογενούς παραγωγής σε παραδοσιακές περιοχές εκτροφής πτηνών.
 • Από τα αρμόδια υπουργεία να ανακοινωθεί εγκαίρως η ως άνω επιλογή που προβλέπει ο κανονισμός (πριν την 1η Αυγούστου) και να δοθούν στην ΕΕ τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη σημασία  των επιλεγμένων μονάδων για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία του κλάδου σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση ποιότητας που επιθυμεί ο καταναλωτής, σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 38.

 

Οι λόγοι του διαβήματός μας είναι οι ακόλουθοι:

 

 1. 1.      Είναι εμφανές ότι σε επίπεδο ΕΕ γίνεται συνεχώς όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης της πραγματικής γεωργικής παραγωγής που διασφαλίζεται από ενεργούς παραγωγούς, όχι μόνο των τομέων που ιστορικά στηρίζονταν από τις Κοινές Οργανώσεις των Αγορών (ΚΟΑ) μέχρι το 2003 με βάση την περίοδο αναφοράς 2000 – 2003, αλλά και των τομέων που δεν λάμβαναν τέτοιες ενισχύσεις  και δεν εντάσσονταν στους κανονισμούς 1782/2003 και 73/2009.

Η βασική αιτία είναι ότι στα πλαίσια της διεθνούς κρίσης έχουν μεταβληθεί σήμερα ριζικά οι συνθήκες των γεωργικών αγορών που καθόριζαν την παραδοσιακή ΚΑΠ, ώστε δυναμικοί γεωργικοί που δεν χρειάζονταν κατά κανόνα στήριξη όπως είναι η πτηνοτροφία και η χοιροτροφία, σήμερα κλυδωνίζονται ή λειτουργούν στα όρια της επιβίωσης, αφού από πλευράς εισοδήματος έχουν ισοπεδωθεί στο ίδιο επίπεδο ή ακόμη και δυσμενέστερο σε σχέση με τους τομείς που ιστορικά θεωρούνται ευπαθείς.

Πρόσθετος λόγος είναι ότι η ανταγωνιστική θέση της ΕΕ στο εμπόριο με τις τρίτες χώρες υποβαθμίσθηκε ακόμα περισσότερο από τη διεθνή κρίση των γεωργικών αγορών, από την αύξηση των διεθνών τιμών των τροφίμων και των εισροών, κυρίως των ζωοτροφών, το παραγωγικό δυναμικό στις περισσότερες χώρες συρρικνώθηκε, με συνέπεια να συζητείται  το ενδεχόμενο επισιτιστικού προβλήματος μελλοντικά στα κράτη – μέλη.

Οι πιο πάνω συνθήκες οδηγούν σε τάση ανασχεδιασμού της ΚΑΠ, ώστε το πρότυπο των ενισχύσεων αποσύνδεσης από την παραγωγή (decupled payments) να αποδυναμώνεται σταδιακά με παράλληλη στροφή στις συνδεδεμένες ενισχύσεις (decupled payments). Τη στροφή αυτή δείχνει το γενικό κλίμα στην ΕΕ για ενίσχυση της πραγματικής παραγωγής σε τομείς εκτός ιστορικού μοντέλου που αντιμετωπίζουν κρίση, αντί να επιδοτείται υπέρμετρα η αποχή από την πραγματική παραγωγή με μόνη ενασχόληση την διατήρηση των αγρών σε καλή κατάσταση μέσα από το σύστημα των κεκτημένων δικαιωμάτων μέχρι το 2003 (ιστορικό μοντέλο) που είχε επικρατήσει αρχικά.

 1. Η πτηνοτροφία στην Ελλάδα εμφανίζει από το 2006 αντί συγκυριακή, μόνιμη κρίση αγοράς και κόστους παραγωγής που συνεχώς εντείνεται.
 2. Ο κλάδος δεν ενισχύεται στα πλαίσια της ΚΑΠ ούτε με άμεσες ενισχύσεις ΚΟΑ, ούτε με μέτρα στήριξης αποθεμάτων.
 3. Η εφαρμογή του κανονισμού 1535/2007 στην πτηνοτροφία με την καταβολή ενισχύσεων “de minimis” κατέδειξε τη δεινή θέση του κλάδου και την ανάγκη στήριξής του στις σημερινές δύσκολες συνθήκες αγοράς.
 4. Με την εφαρμογή του ως άνω κανονισμού έχει αποκτηθεί η σχετική εμπειρία διαχείρισης ενισχύσεων στον κλάδο, έχει διαμορφωθεί η υλικοτεχνική υποδομή και η απαραίτητη βάση δεδομένων.
 5. Οι μεσαίες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζουν οξύτερο πρόβλημα κρίσης, μείωση ζήτησης, οριακό εισόδημα, υψηλά επιτόκια, και ανεπαρκή χρηματοδότηση, μεγάλο κόστος ενέργειας, αναλώσιμων κυρίως ζωοτροφών, ενώ ο ανταγωνισμός από τις χώρες της ΕΕ με χαμηλά επιτόκια, και μειωμένες τιμές εισροών εμφανίζεται αθέμιτος.
 6. Στην Ελλάδα η πτηνοτροφία κατά μεγάλο ποσοστό  ασκείται από μεσαίες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς παραγωγής αγροτικού κυρίως χαρακτήρα που απέχουν αισθητά από τις επιχειρηματικές καθετοποιημένες εκμεταλλεύσεις της αυτορυθμιζόμενης αγοράς που επικρατούν στην ΕΕ.
 7. Επίσης σε μεγάλο ποσοστό συγκεντρώνεται σε περιοχές με παράδοση στη πτηνοτροφία, προσφέροντας στις περιοχές αυτές σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα.
 8. Προσφέρει στην αγορά ποιοτικά ανταγωνιστικά προϊόντα, ειδικές εκτροφές και ποιότητες και βιολογικά παραγωγή με τάση αύξησης.

10. Με την ένταξη της πτηνοτροφίας στην ενιαία ενίσχυση των συνδεδεμένων ενισχύσεων που καλύπτεται από κοινοτικούς πόρους δεν θα επιβαρύνεται σε μεγάλο βαθμό ο κρατικός προϋπολογισμός από τις ενισχύσεις “de minimis”.

Με την προσδοκία ότι το παρόν διάβημά μας θα τύχει από την πλευρά σας ευνοϊκή συνέχεια στα κοινοτικά και εθνικά όργανα άσκησης της αγροτικής πολιτικής.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με τιμή

Για την «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ»                                                          Για την Π.Ε.Ο.Π.Π.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Μπαλτογιάννης Χριστόδουλος                                                    Ζιώγας Απόστολος

 

 

 

ΠΡΟΣ:   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπουργό :    κ.  Τσαυτάρη Αθανάσιο

Αναπληρωτή Υπουργό:   κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο

 

Κοινοποίηση: α)   Γενικό Γραμματέα  κ.Μόσχο Κορασίδη

  β) Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών     Σχέσεων

     κ.  Δημήτριο Μελά

>Γενική Διεύθυνση Ζωικής παραγωγής

>Διεύθυνση Εισροών Ζωικής παραγωγής

>Τμήμα Πτηνοτροφίας

> γ) ΠΑΣΕΓΕΣ

> δ) Γραφείο ΠΑΣΕΓΕΣ Βρυξέλλες

Υπ’όψη κ.Κολυβά Γιάννη

 

ΘΕΜΑ: ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (cupled payments) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Της ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 – 2020.

Το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου στις 12/3/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ που αντικαθιστά τον κανονισμό 73/2009 προβλέπει στο άρθρο 38 την δυνατότητα στα κράτη – μέλη να χορηγούν συνδεδεμένες ενισχύσεις “cupled payments” σε επιλεγμένους τομείς της γεωργικής παραγωγής.

Στην παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου ορίζονται συγκεκριμένοι δικαιούχοι τομείς της συνδεδεμένης ενίσχυσης, στην παράγραφο 2 δεν ορίζονται τομείς, αλλά αναφέρονται ως βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας η  οικονομική, κοινωνική, και περιβαλλοντική σημασία ειδικών αγροτικών τομέων και προτύπων καλλιεργειών ή εκτροφών ζώων σε ειδικές ζώνες, ενώ στη παράγραφο 4 τονίζεται η ανάγκη θέσπισης συνδεδεμένων ενισχύσεων σε ειδικούς γεωργικούς τομείς που παρουσιάζουν μεγάλη σημασία για τη στήριξη καθορισμένων μειονεκτικών περιοχών του κράτους – μέλους.

Στα πλαίσια των τρεχουσών εξελίξεων για την οριστικοποίηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων, ο κατάλογος των δικαιούχων τομέων, πέραν αυτών του άρθρου 1 είναι ακόμη ανοιχτός και σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες προτείνονται διαρκώς νέες καλλιέργειες και εκτροφές που θεωρούνται σημαντικοί για την αγροτική παραγωγή σε κράτη – μέλη. Μάλιστα ανακοινώθηκε πρόσφατα από ίδιες πηγές ότι  προτάθηκαν ως δικαιούχοι τομείς συνδεδεμένων ενισχύσεων ο καπνός και το χοιρινό κρέας.

Εξ΄άλλου με βάση τη διατύπωση των παραγράφων 2 και 4 θεωρείται ότι παραμένει ανοιχτή η προσθήκη τομέων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια που ορίζονται στις ως άνω παραγράφους.

Σχετικά με την οριστική διαμόρφωση των κανόνων των συνδεδεμένων ενισχύσεων της νέας Κ.Α.Π. προτείνουμε

 • Nα προστεθούν στον κατάλογο των επιλέξιμων τομέων της συνδεδεμένης ενίσχυσης του άρθρου 38 η πτηνοτροφία κρεοπαραγωγής.
 • Η Ελλάδα να επιλέξει κατ΄αρχή ως δικαιούχους τομείς συνδεδεμένης ενίσχυσης το κρέας πουλερικών, ειδικότερα τις εκμεταλλεύσεις  μεσαίου μεγέθους,  πρωτογενούς παραγωγής σε παραδοσιακές περιοχές εκτροφής πτηνών.
 • Από τα αρμόδια υπουργεία να ανακοινωθεί εγκαίρως η ως άνω επιλογή που προβλέπει ο κανονισμός (πριν την 1η Αυγούστου) και να δοθούν στην ΕΕ τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη σημασία  των επιλεγμένων μονάδων για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία του κλάδου σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση ποιότητας που επιθυμεί ο καταναλωτής, σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 38.

Οι λόγοι του διαβήματός μας είναι οι ακόλουθοι:

 1. 1.      Είναι εμφανές ότι σε επίπεδο ΕΕ γίνεται συνεχώς όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης της πραγματικής γεωργικής παραγωγής που διασφαλίζεται από ενεργούς παραγωγούς, όχι μόνο των τομέων που ιστορικά στηρίζονταν από τις Κοινές Οργανώσεις των Αγορών (ΚΟΑ) μέχρι το 2003 με βάση την περίοδο αναφοράς 2000 – 2003, αλλά και των τομέων που δεν λάμβαναν τέτοιες ενισχύσεις  και δεν εντάσσονταν στους κανονισμούς 1782/2003 και 73/2009.

Η βασική αιτία είναι ότι στα πλαίσια της διεθνούς κρίσης έχουν μεταβληθεί σήμερα ριζικά οι συνθήκες των γεωργικών αγορών που καθόριζαν την παραδοσιακή ΚΑΠ, ώστε δυναμικοί γεωργικοί που δεν χρειάζονταν κατά κανόνα στήριξη όπως είναι η πτηνοτροφία και η χοιροτροφία, σήμερα κλυδωνίζονται ή λειτουργούν στα όρια της επιβίωσης, αφού από πλευράς εισοδήματος έχουν ισοπεδωθεί στο ίδιο επίπεδο ή ακόμη και δυσμενέστερο σε σχέση με τους τομείς που ιστορικά θεωρούνται ευπαθείς.

Πρόσθετος λόγος είναι ότι η ανταγωνιστική θέση της ΕΕ στο εμπόριο με τις τρίτες χώρες υποβαθμίσθηκε ακόμα περισσότερο από τη διεθνή κρίση των γεωργικών αγορών, από την αύξηση των διεθνών τιμών των τροφίμων και των εισροών, κυρίως των ζωοτροφών, το παραγωγικό δυναμικό στις περισσότερες χώρες συρρικνώθηκε, με συνέπεια να συζητείται  το ενδεχόμενο επισιτιστικού προβλήματος μελλοντικά στα κράτη – μέλη.

Οι πιο πάνω συνθήκες οδηγούν σε τάση ανασχεδιασμού της ΚΑΠ, ώστε το πρότυπο των ενισχύσεων αποσύνδεσης από την παραγωγή (decupled payments) να αποδυναμώνεται σταδιακά με παράλληλη στροφή στις συνδεδεμένες ενισχύσεις (decupled payments). Τη στροφή αυτή δείχνει το γενικό κλίμα στην ΕΕ για ενίσχυση της πραγματικής παραγωγής σε τομείς εκτός ιστορικού μοντέλου που αντιμετωπίζουν κρίση, αντί να επιδοτείται υπέρμετρα η αποχή από την πραγματική παραγωγή με μόνη ενασχόληση την διατήρηση των αγρών σε καλή κατάσταση μέσα από το σύστημα των κεκτημένων δικαιωμάτων μέχρι το 2003 (ιστορικό μοντέλο) που είχε επικρατήσει αρχικά.

 1. Η πτηνοτροφία στην Ελλάδα εμφανίζει από το 2006 αντί συγκυριακή, μόνιμη κρίση αγοράς και κόστους παραγωγής που συνεχώς εντείνεται.
 2. Ο κλάδος δεν ενισχύεται στα πλαίσια της ΚΑΠ ούτε με άμεσες ενισχύσεις ΚΟΑ, ούτε με μέτρα στήριξης αποθεμάτων.
 3. Η εφαρμογή του κανονισμού 1535/2007 στην πτηνοτροφία με την καταβολή ενισχύσεων “de minimis” κατέδειξε τη δεινή θέση του κλάδου και την ανάγκη στήριξής του στις σημερινές δύσκολες συνθήκες αγοράς.
 4. Με την εφαρμογή του ως άνω κανονισμού έχει αποκτηθεί η σχετική εμπειρία διαχείρισης ενισχύσεων στον κλάδο, έχει διαμορφωθεί η υλικοτεχνική υποδομή και η απαραίτητη βάση δεδομένων.
 5. Οι μεσαίες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζουν οξύτερο πρόβλημα κρίσης, μείωση ζήτησης, οριακό εισόδημα, υψηλά επιτόκια, και ανεπαρκή χρηματοδότηση, μεγάλο κόστος ενέργειας, αναλώσιμων κυρίως ζωοτροφών, ενώ ο ανταγωνισμός από τις χώρες της ΕΕ με χαμηλά επιτόκια, και μειωμένες τιμές εισροών εμφανίζεται αθέμιτος.
 6. Στην Ελλάδα η πτηνοτροφία κατά μεγάλο ποσοστό  ασκείται από μεσαίες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς παραγωγής αγροτικού κυρίως χαρακτήρα που απέχουν αισθητά από τις επιχειρηματικές καθετοποιημένες εκμεταλλεύσεις της αυτορυθμιζόμενης αγοράς που επικρατούν στην ΕΕ.
 7. Επίσης σε μεγάλο ποσοστό συγκεντρώνεται σε περιοχές με παράδοση στη πτηνοτροφία, προσφέροντας στις περιοχές αυτές σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα.
 8. Προσφέρει στην αγορά ποιοτικά ανταγωνιστικά προϊόντα, ειδικές εκτροφές και ποιότητες και βιολογικά παραγωγή με τάση αύξησης.

10. Με την ένταξη της πτηνοτροφίας στην ενιαία ενίσχυση των συνδεδεμένων ενισχύσεων που καλύπτεται από κοινοτικούς πόρους δεν θα επιβαρύνεται σε μεγάλο βαθμό ο κρατικός προϋπολογισμός από τις ενισχύσεις “de minimis”.

Με την προσδοκία ότι το παρόν διάβημά μας θα τύχει από την πλευρά σας ευνοϊκή συνέχεια στα κοινοτικά και εθνικά όργανα άσκησης της αγροτικής πολιτικής.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με τιμή

Για την «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ»                                                          Για την Π.Ε.Ο.Π.Π.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπαλτογιάννης Χριστόδουλος                                                    Ζιώγας Απόστολος

 

Θέμα:  Διασφάλιση της Φέτας ως ΠΟΠ

Αξιότιμε κ. Κασσή,

 Η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου αριθμεί περίπου 350 μέλη από τα οποία τα 280 είναι αιγοπροβατοτρόφοι. Το άκουσμα της είδησης ότι οι Καναδοί κτηνοτρόφοι προσπαθούν εδώ και καιρό να πουλήσουν λευκό τυρί με την ονομασία «ελληνική φέτα» προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων από τα μέλη μας, την τοπική κοινωνία αλλά και τον ευρύτερο κτηνοτροφικό κλάδο. Η εμπορική συμφωνία στην οποία προχωρούν οι Καναδοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την οποία το καναδικό τυρί θα υφαρπάξει το ελληνικό όνομα θα οδηγήσει σε ολοκληρωτική καταστροφή του κλάδου των αιγοπροβατοτρόφων, οι οποίοι ήδη ταλαιπωρούνται από τις διαρκείς μάχες που δίνουν με τις γαλακτοβιομηχανίες. Οι Καναδοί βάσει της συμφωνίας θα μπορούν να παράγουν τα τυριά και να τα διαθέτουν σε ευρωπαϊκές χώρες με το όνομα «φέτα». Σε μια περίοδο που η χώρα παλεύει να σταθεί στις διεθνείς αγορές οφείλουμε να προστατεύσουμε τα προϊόντα που αποφέρουν κέρδος. Όταν, συγκεκριμένα, για το 1ο εξάμηνο του 2013, τα ελληνικά τυριά (από τα οποία το 70-76% εκπροσωπεί η φέτα) κατέλαβαν την 8η θέση στις ελληνικές εξαγωγές, συνεισφέροντας 150 εκατομμύρια ευρώ. Ο ευρωπαϊκός βορράς θέλει να σπρώξει την βιομηχανική του πραμάτεια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού όπου θυσιάζει τις ονομασίες προέλευσης του νότου γιατί εκτός από τη φέτα χαρίζεται και το όνομα της ιταλικής γκοργκοντζόλας. Η τελική έγκριση της πώλησης του καναδικού τυριού ως «φέτα» στην Ε.Ε., που αναμένεται να δοθεί από Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στα πλαίσια της σύναψης Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου, θα οδηγήσει σε:

 • Πτώση της τιμής της φέτας κατά 30 – 40 τις εκατό.
 • Αφανισμό του κλάδου των αιγοπροβατοτρόφων, που κατά παράδοση ήταν φύλακες της ελληνικής υπαίθρου και στηρίζουν ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας.
 • Διεκδίκηση και από άλλες χώρες της πιστοποίησης των λευκών τυριών τους ως «φέτα», επικαλούμενοι τη συμφωνία με τον Καναδά.
 • Αδιέξοδο στους κόπους τόσων χρόνων για την πιστοποίηση του κατεξοχήν ελληνικού τυριού σε χώρες όπως η Τουρκία.
 • Να χαθεί η ταυτότητα της ελληνικής φέτας όπως την γνωρίσαμε από τους προγόνους μας.

Είναι απολύτως απαραίτητη  και  επείγουσα η προσωπική σας παρέμβαση  σε αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη  χρονική περίοδο προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφική εξέλιξη για τα συμφέροντα της χώρας μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Κ.Η.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΔΕΚΟΛΗΣ