Ανοιχτή πρόσκληση για την σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης απευθύνει ο Δήμος της Πρέβεζας, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε η συγκεκριμένη επιτροπή το προηγούμενο διάστημα στην διαμόρφωση προτάσεων και στην κατάθεση απόψεων για ζητήματα πολιτισμού, τουρισμού , περιβάλλοντος αλλά και γενικότερου σχεδιασμού όπως είναι το τεχνικό πρόγραμμα, ο προγραμματισμός έργων κλπ. Η πρόσκληση αφορά τοπικούς εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους, επιστημονικούς συλλόγους και φορείς, τοπικές οργανώσεις εργαζομένων εργαζομένων στον δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, τις ενώσεις και συλλόγους γονέων αθλητικών πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, εθελοντικών οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών καθώς και εκπροσώπους των τοπικών συμβουλίων νέων και βέβαια τους δημότες. Οι υποψηφιότητες των μελών θα πρέπει να κατατεθούν έως την Τρίτη 19 Μαρτίου στο δημαρχείο της Πρέβεζας (υπόψη Αγγελικης Παπαγεωργίου ) ενώ θα πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα σύντομα στοιχεία βιογραφικού, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail).