ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣΟ Υφυπουργός Υγείας κ. Αντώνης Μπέζας ανακοίνωσε ότι από το Υπουργείο Υγείας προκηρύχθηκαν τριανταεπτά (37) κενές θέσεις ιατρών σε Κέντρα Υγείας (ΚΥ) και Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ) για την ενίσχυση μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (αγροτικοί ιατροί) στην Ήπειρο. Η επιλογή πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω των προβλεπόμενων από το νόμο διαδικασιών.

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

1

ΠΙ  ΒΙΓΛΑΣ Α

ΓΝ ΑΡΤΑΣ

2

ΚΥ  ΑΓΝΑΝΤΩΝ Α

ΓΝ ΑΡΤΑΣ

3

ΚΥ  ΑΓΝΑΝΤΩΝ Β

ΓΝ ΑΡΤΑΣ

4

ΚΥ  ΑΓΝΑΝΤΩΝ Γ

ΓΝ ΑΡΤΑΣ

5

ΚΥ  ΑΓΝΑΝΤΩΝ Δ

ΓΝ ΑΡΤΑΣ

6

ΠΙ  ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ

ΓΝ ΑΡΤΑΣ

7

ΠΙ  ΛΕΠΙΑΝΩΝ

ΓΝ ΑΡΤΑΣ

8

ΠΙ  ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

ΓΝ ΑΡΤΑΣ

9

ΚΥ  ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ Α

ΓΝ ΑΡΤΑΣ

10

ΠΙ  ΚΥΨΕΛΗΣ

ΓΝ ΑΡΤΑΣ

11

ΠΙ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΓΝ ΑΡΤΑΣ

12

ΠΙ  ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

ΓΝ ΑΡΤΑΣ

13

ΠΙ  ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ

ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1

ΠΙ  ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ

ΓΝ – ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

2

ΠΙ  ΛΙΑΣ

ΓΝ – ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

3

ΠΙ  ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ

ΓΝ – ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1

ΠΙ  ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2

ΠΙ  ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3

ΠΙ  ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ Α

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4

ΠΙ  ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠ. ΜΕΘΩΡ. ΦΥΛ. ΚΑΚΚΑΒΙΑΣ Β

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

5

ΠΙ  ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

6

ΠΙ  ΡΩΜΑΝΟΥ

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7

ΠΙ  ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ Α

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8

ΚΥ  ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ Α

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

9

ΚΥ  ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ Β

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

10

ΚΥ  ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ Γ

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

11

ΠΙ  ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

12

ΠΙ  ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

13

ΠΙ  ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

14

ΠΙ  ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1

ΠΙ  ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ

ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

2

ΚΥ  ΠΑΡΓΑΣ Α

ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

3

ΚΥ  ΠΑΡΓΑΣ Β

ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

4

ΚΥ  ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Α

ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

5

ΠΙ  ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

6

ΠΙ ΜΥΡΣΙΝΗΣ

ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

7

ΠΙ  ΑΓΙΑΣ

ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ