Την πρόθεσή τους να  θέσουν τις παραιτήσεις τους στη διάθεση της πολιτικής ηγεσίας σε περίπτωση που δεν  εξαιρεθούν οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων από τη διαθεσιμότητα, εκφράζουν οι πρυτάνεις των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Στο ομόφωνο ψήφισμά τους υποστηρίζουν πως,  οι διατάξεις του νόμου  περί διαθεσιμότητας και κατάργησης ειδικοτήτων και θέσεων “αντίκεινται στο  Σύνταγμά και απαιτούν την εξαίρεση του χώρου της Παιδείας από τις προβλέψεις για διαθεσιμότητα”, ενώ ζητούν να προηγηθεί διάλογος και για τις επικείμενες συγχωνεύσεις.