Εκδήλωση απολογισμού του έργου της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το έτος 2012, έγινε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Για πρακτική άσκηση υπήρξε ενδιαφέρον από περίπου 1000 φοιτητές με το Γραφείο να ικανοποιεί περίπου 600 αιτήματα.Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται για πρακτική άσκηση το καλοκαίρι, ενώ το 72% των θέσεων προέκυψαν από τον ιδιωτικό τομέα και το 28% από τον δημόσιο.