Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υπό τον Τριαντάφυλλο Αλμπάνη παρουσίασε δημόσια τον απολογισμό της σε όλα τα επίπεδα. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων άντεξε στην κρίση και κατάφερε να δρομολογήσει μία σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών.

«Ο απολογισμός της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι και τον Αύγουστο του 2012 κρίνουμε ότι κινείται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και σε συμφωνία με τις προεκλογικές διακηρύξεις του Πρυτανικού Σχήματος που έγιναν τον Μάιο του 2010», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο Πρύτανης Τριαντάφυλλος Αλμπάνης.