ΔΡΟΜΟΣ Στην αποκατάσταση ζημιών που έχουν υποστεί τμήματα του οδικού δικτύου, σε διάφορες περιοχές της Ηπείρου, προχωρά η Περιφέρεια, μετά τις αποφάσεις που πήρε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή. Αναλυτικά:

  • Αναδείχτηκε ο ανάδοχος του έργου  «Αποκατάσταση οδού Φιλιάτες – Σαγιάδα» Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. (Ανάδοχος   ο Σδράλαγκας Γεώργιος Ε.Δ.Ε).
  • Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση  καθίζησης επί της 5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας». Προϋπολογισμού 49.000 ευρώ.
  • Εγκρίθηκε η επανάληψη της δημοπρασίας (με τους ίδιους όρους) του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην επαρχιακή οδό Αγ. Θεόδωροι – Γκρίκα του Δήμου Σουλίου» Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 160.000 ευρώ, καθώς η πρώτη δημοπρασία κρίθηκε άγονη.
  • Εγκρίθηκαν οι δημοπρασίες για έργα αποκατάστασης ζημιών στις παρακάτω επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Ιωαννίνων:

–            19ης Επ.Ο.  Ζωτικό – Μπεστιά – Σεριζιανά, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ

–          Αποκατάσταση οδού προς Σμυρτιά και Έλαφο, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ

–          Οδός ΚΤΕΟ-Κατσικά-Μπάφρα, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ

–          Συνδετήρια οδός Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης – 1α Επαρχιακή οδός, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ

–          Αποκατάσταση – τσιμεντόστρωση οδού προς Δαφνούλα, προϋπολογισμού 15.000 ευρώ.

 Προμήθεια εξοπλισμού για το ΧΥΤΑ Ελληνικού Ιωαννίνων 

Στο πλαίσιο της πράξης «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου», η Ο.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια ανοιχτών δημόσιων διαγωνισμών για πρόσθετο εξοπλισμό και συγκεκριμένα για:

 

–          Προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών αντικειμένων προϋπολογισμού 350.000 ευρώ,

–          Προμήθεια θρυμματιστή, προϋπολογισμού 123.000 ευρώ.

Αποκατάσταση ζημιών στα αντλιοστάσια των ΤΟΕΒ Παραμυθιάς- Αχέροντα

Μετά την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, για την αποκατάσταση ζημιών σε αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ Παραμυθιάς – Αεροδρομίου και του ΤΟΕΒ Αχέροντα – Γλυκής, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την ανάθεση των έργων: «Αποκατάσταση αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Παραμυθιάς – Αεροδρομίου – Προμήθεια πίνακα υψηλής τάσης» (προϋπολογισμού 24.600 ευρώ) και «Προμήθεια πυκνωτών διόρθωσης συνημιτόνου στο αντλιοστάσιο Γλυκής» (προϋπολογισμού 4.920 ευρώ).

Αποζημιώσεις αγροτών για έργα αναδασμών

 Το ποσό των 70.643,74 ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Ηπείρου για την καταβολή αποζημιώσεων ηρτημένης εσοδείας, σε αγρότες της Π.Ε. Ιωαννίνων. Η κατανομή αφορά τα αρδευτικά έργα:

Χρυσοβίτσας 24.172,5 ευρώ, Κρυόβρυσης 11.334,84 ευρώ, Μελισσόπετρας 965 ευρώ, Άνω Ρου Αχέροντα 700 ευρώ, Λίθινου 17.146 ευρώ, Αηδονοχωρίου 16.325,4 ευρώ. Τη σχετική απόφαση ενέκρινε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή.

 Σύμφωνη γνώμη Ε.Δ.Α. για έργα στους Δήμους Αρταίων και Νικολάου Σκουφά

 Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη (υπό προϋποθέσεις) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για τα τεύχη δημοπράτησης των έργων:

–          «Κατασκευή νέου υδατοπύργου στην Καλαμιά Άρτας και σύνδεσή του με το εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού 1.020.900 ευρώ. (ΔΕΥΑ Αρταίων),

–          «Διαμόρφωση πλατείας Αμφιθέας», προϋπολογισμού 319.800 ευρώ (Δήμος Νικολάου Σκουφά).