ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΕΑΣυνεδρίασε χθες η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία αποφάσισε τα εξής:
-Ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματική Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Δωδώνης για την υποβολή πρότασης και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013 για το έργο: « Διαδημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δήμων Δωδώνης & Σελλών», προϋπολογισμού 4.445.000,00 €.
-Ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας, Υπ. Πολιτισμού και Δήμου Κόνιτσας για την αποκατάσταση πέτρινου γεφυριού Κόνιτσας.
-Ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την αντικατάσταση τμημάτων αγωγών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βρυζοκαλάμου Π.Ε. Άρτας.
-Γνωμοδότησε επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αδειοδότηση υδρογεωτρήσεων- υδρομαστεύσεων» της Δ.Ε. Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών.
-Γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση για την διάνοιξη τριών νέων δημοτικών υδρογεωτρήσεων τις οποίες θα διαχειρίζεται η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας.»
-Γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση μονάδας ανάμειξης και συσκευασίας ορυκτελαίων και παραγωγής αντιψυκτικών υγρών, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη ΒΙ. ΠΕ. Ιωαννίνων.
-Γνωμοδότησε επί του περιεχομένου της τροποποίησης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ως προς τη μείωση της δυναμικότητας υφιστάμενου σφαγείου από 8700 tn/y ζώντος βάρους σε 4000 th/y ζώντος βάρους εγκατεστημένο στη θέση «Βασιλάδι» της Τ.Κ. Φιλιππιάδας, Δήμου Ζηρού, Π. Ε. Πρέβεζας.
-Γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός σταθμός, ισχύος 30 MW, στη θέση «ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ – ΠΟΡΤΑ- ΠΑΛΙΟΥΡΙ- ΒΟΥΝΟΣΠΗΛΙΑ», Δήμων Ηγουμενίτσας και Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας».

Γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός σταθμός ισχύος 20 MW, στη θέση «ΠΙΘΑΡΙ – ΒΟΤΑΝΙ- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ», Δήμου Ηγουμενίτσας.