Περιφέρεια ΗπείρουΤους αναδόχους νέων έργων, ανέδειξε, μεταξύ άλλων,  στη χθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Πρόκειται για τα εξής:

– Επισκευή και συντήρηση στο Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 205.000 ευρώ και ανάδοχος αναδείχτηκε η Β. Αηδόνης και ΣΙΑ ΟΕ.
 – Επισκευή και συντήρηση του θυροφράγματος Ραγίου στον ποταμό Καλαμά με προϋπολογισμό 33.000 ευρώ (Ανάδοχος Αλκιβιάδης Λάμπρου).
– Αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης για τη   Βαλανιδοράχη ΤΟΕΒ Αχέροντα, με προϋπολογισμό 27.000 ευρώ. (Ανάδοχος η ΤΕΜΑ- ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.).
– Αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Λάμαρης προϋπολογισμού 50.000,00 €. (Ανάδοχος  ΤΕΜΑ-ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε.).

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη δημοπράτηση των έργων:

– Επείγουσες εργασίες διαχωρισμού όμβριων ΧΥΤΑ Ελληνικού 123.000 ευρώ.
– Βελτίωση βατότητας 3ης επαρχιακής οδού Περιφέρειας Ηπείρου, από γέφυρα Τσίμοβου έως Μιχαλίτσι, 500.000 ευρώ.

 Την ένταξη στο ΕΣΠΑ της ανάπλασης κεντρικών οδών της Πρέβεζας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αλεξ. Καχριμάνης

Στο ΕΣΠΑ εντάσσεται με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης η πράξη: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ – ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ” Πρέβεζας, με συνολικό προϋπολογισμό 1.972.920 ευρώ. Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Πρέβεζας και με την ενταχθείσα πράξη προβλέπεται η  ανάπλαση κεντρικών οδών της Πρέβεζας, συνολικού μήκους 1.532 μ. περίπου, και τη διαμόρφωσή τους σε ήπιας κυκλοφορίας, όπως προβλέπεται από την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Πρέβεζας. Οι οδοί στους οποίους υλοποιείται η πράξη είναι αναλυτικά:

– Οδός 21ης Οκτωβρίου, μήκους 410μ. περίπου.

– Οδός Χρ. Κοντού, στο τμήμα μεταξύ οδού 21ης Οκτωβρίου και Λεωφόρου Ειρήνης, μήκους 54 μ. περίπου.

– Οδός Κων. Καρυωτάκη, στο τμήμα μεταξύ οδού Ελ. Βενιζέλου και Λεωφόρου Ειρήνης, μήκους 168 μ. περίπου. και παρόδου αυτής μήκους 34 μ. περίπου.

– Οδός Εθνικής Αντίστασης, στο τμήμα από οδό Κων. Καρυωτάκη ως το τέλος, μήκους 344 μ. περίπου.

– Οδός Μουστάκη (πρώην Κλεμανσώ), στο τμήμα μεταξύ οδού Ελ. Βενιζέλου και Λεωφόρου Ειρήνης, μήκους 157 μ. περίπου.

– Οδός Κύπρου, στο τμήμα μεταξύ οδού Εθνικής Αντίστασης και Λεωφόρου Ειρήνης, μήκους 120 μ. περίπου

– Οδός Μουσών, στο τμήμα μεταξύ οδού Ελ. Βενιζέλου και οδού Κύπρου, μήκους 86 μ. περίπου.

– Οδός Προύσσης, στο τμήμα μεταξύ οδού Ελ. Βενιζέλου και Λεωφόρου Ειρήνης, μήκους 159 μ. περίπου.

Σύμφωνη γνώμη ΕΔΑ για το σχέδιο σύμβασης της Τουριστικής Προβολής της Ηπείρου

Τη σύμφωνη γνώμη (υπό προϋποθέσεις) διατύπωσε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του υποέργου «Ενέργειες για την προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου».