Τους αναδόχους πέντε έργων που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας ανέδειξε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Πρόκειται για τα εξής:

  1. Αποκατάσταση αναχώματος ποταμού Λούρου στη θέση «Θολή – Άγιος Νικόλαος» προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. Ανάδοχος αναδείχτηκε ο Ευάγγελος Χουλιάρας.
  2. Καθαρισμός κοίτης χειμάρρου Ζούτου και αποστραγγιστικής τάφρου Λιμίνης, προϋπολογισμού 70.000 ευρώ. Ανάδοχος ο Ιωάννης Γαλάνης.
  3. Εκβάθυνση αυλεμόνα  Αίβαρου και τάφρου Αίβαρου Αγ. Ονούφριου Ιχθ. Λογαρού, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ. Ανάδοχος η Ε.Ε. Απόστολος Γιαννούλης και ΣΙΑ.
  4. Διάνοιξη αρδευτικού αύλακα για τις ανάγκες του νερόμυλου Κρυονερίου, προϋπολογισμού 15.000 ευρώ. Ανάδοχος ο Παναγιώτης Κατερός.
  5. Εργασίες συντήρησης πεδινού επαρχιακού δικτύου, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ανάδοχος ο Ευάγγελος Τσουμάνης.

Επίσης η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου» με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ και τη δημοπράτηση έργου, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, για βελτίωση  – συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σε τμήματα του επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας. Συγκεκριμένα εργασίες πρόκειται να γίνουν στην 3η επαρχιακή οδό (τμήμα Κανάλι – Καστροσυκιάς) και σε τμήματα της 10ης επαρχιακής οδού.