Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών της Ηπείρου αποχώρησαν από τη χθεσινή(19/11/2012) Γενική Συνέλευση των μετόχων της Δωδώνης, θέλοντας έτσι κι εμπράκτως να μην αναγνωρίσουν, τη νέα Διοίκηση, όπως αυτή προέκυψε μετά την πώληση της εταιρείας.

Όπως τονίζουν σε κείμενο που κατέθεσαν, η μεταβίβαση των μετοχών της Αγροτικής Τράπεζας, που επικαλείται ο νέος μέτοχος, είναι παράνομη και άκυρη, γιατί έχει γίνει αντίθετα στο νόμο και στο Καταστατικό της Δωδώνη.