Αποχώρησε από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών περιοχών του Νομού, ο Δήμος Άρτας, με απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Άρτας Γιάννης Παπαλέξης επικαλέστηκε λόγους δημόσιας ωφέλειας και κοινού συμφέροντος.