Στην οδό Χριστοβασίλη και σε κτίριο που διαμορφώνεται ειδικά θα λειτουργήσει το πρώτο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου. Εν όψει της έναρξης λειτουργίας του ΚΗΦΗ, από τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας δόθηκαν στην δημοσιότητα τα κριτήρια για την επιλογή των ωφελουμένων.  Τα κριτήρια επιλογής, συνδυαστικά είναι τα εξής:  Α. Κριτήρια επιλογής των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων:  Οικογενειακό εισόδημα με προτεραιότητα από το χαμηλότερο εισόδημα στο υψηλότερο.  Οικογενειακή Κατάσταση,  Εργασιακή Κατάσταση.  Β. Κριτήρια επιλογής των εξαρτώμενων μελών (άμεσα ωφελουμένων):  Β1. Για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Οικογενειακό Εισόδημα, με προτεραιότητα από το χαμηλότερο εισόδημα στο υψηλότερο. Οικογενειακή Κατάσταση, Χήρος/α, Διαζευγμένος/η, Άγαμος/η Κατάσταση υγείας με προτεραιότητα την βαρύτερη κατάσταση υγείας.  Αναλυτικά, η μοριοδότηση των κριτηρίων έχει ως εξής:

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (40%)
1. Οικογενειακό εισόδημαέως 6.000 €15
από 6.001 € έως 12.000 €10
από 12.001 € έως 30.000 €5
2. Οικογενειακή ΚατάστασηΑμεΑ ή άτομα που ανήκουν σε οικογένειες με μέλη ΑμεΑ10
Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι 

 

5
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών5
3. Εργασιακή ΚατάστασηΕργαζόμενος/η5
Εργαζόμενος/η με σύμβαση μερικής απασχόλησης8
Εργαζόμενος/η με σύμβαση ορισμένου χρόνου7
ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΚΗΦΗ (60%)
1. Εισόδημαέως 6.000 €15
από 6.001 € έως 12.000 €10
από 12.001 € έως 30.000 €5
2. Οικογενειακή ΚατάστασηΧήρος/α, Διαζευγμένος/η, Άγαμος/η5
3. Κατάσταση ΥγείαςΠλήρως αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά)4
Μερικώς αυτοεξυπηρετούμενος/η  (κινητικά – νοητικά – ψυχικά)6
Μη αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά – νοητικά – ψυχικά)10
ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΕΝΤΡΑ (60%)
1. Εισόδημαέως 6.000 €15
από 6.001 € έως 12.000 €10
από 12.001 € έως 30.000 €5