Σε προσωρινή λειτουργία τέθηκε από το Σύνδεσμο Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, η μία εκ των δύο γεωτρήσεων στους Λογγάδες. Το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως, απομένει η Β’ φάση με την ολοκλήρωση της οποίας  θα συνδεθούν όλα τα ΔΔ της ΠΕ Παμβώτιδας του Δήμου Ιωαννίνων. Με την προσωρινή λειτουργία συνδέθηκαν και υδροδοτούνται καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες υδροδότησης τους τα Δημοτικά Διαμερίσματα της Κατσικάς και του Κουτσελιού του Δήμου Ιωαννιτών, αλλά και των Σερβιανών, του Αυγού και της Μολυβαδιάς του Δήμου Δωδώνης. Η λειτουργία του συγκεκριμένου έργου αυξάνει την υδροδοτική ικανότητα του Συνδέσμου με περισσότερο από 2.000 κυβικά ημερησίως και συμβάλλει σημαντικά στην άμβλυνση και την ελαχιστοποίηση των διακοπών νερού που παρατηρούνται στα Δημοτικά Διαμερίσματα της Ανατολής, της Πεδινής, του Μπιζανίου, της Νεοκαισάρειας και της Μπάφρας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.