Γραφείο Υποστήριξης  Εξαγωγών ίδρυσε και λειτουργεί από την 1η Οκτωβρίου το  Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται κάθε Τετάρτη  την σύμβουλο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων για την καταγραφή των αναγκών και των προτάσεων τους.