ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣΗ διακοπή λειτουργίας της ΕΡΤ είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη, ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους σε αυτή. Πλήττει παράλληλα και την περιφερειακή ενημέρωση που παρείχαν οι περιφερειακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, όπως το Δίκτυο Ηπείρου.   Ο  νέος οργανισμός που θα αντικαταστήσει την ΕΡΤ, πρέπει να διατηρήσει την περιφερειακή ενημερωτική και ψυχαγωγική δομή της, σε ένα νέο σύγχρονο πλαίσιο, διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας που είναι δυσεύρετες στην εποχή μας.