Ευρεία σύσκεψη, με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου Ιωαννίνων Φίλιππα Φίλιου και με τη συμμετοχή των αρμόδιων αντιδημάρχων και των υπηρεσιακών παραγόντων. Στόχος της συνάντησης ήταν να εξεταστεί η πορεία των έργων που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την προετοιμασία νέων φακέλων ώστε ο Δήμος να είναι έτοιμος για νέα μέτρα που θα ανοίξουν το επόμενο διάστημα. Σε επίπεδο υπηρεσιών, συγκροτούνται ομάδες εργασίας, ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και να επιλύονται άμεσα ζητήματα γραφειοκρατικής φύσης.«Υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, το ΕΣΠΑ, αποτελεί για το Δήμο τη βασική πηγή εξεύρεσης πόρων, ώστε να πετύχει την υλοποίηση σημαντικών έργων για την περιοχή», επεσήμανε στη συνάντηση ο Δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος και υπογράμμισε ότι μέχρι τώρα έχει γίνει από τους πολιτικούς προϊσταμένους και από τις υπηρεσίες μία σημαντική δουλειά ώστε ο Δήμος να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία που προκύπτει. Αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς είναι η ένταξη στο ΕΣΠΑ από το Δήμο και τη ΔΕΥΑΙ έργων συνολικού προϋπολογισμού εκατό εκατομμυρίων. Πρόκειται για παρεμβάσεις που επιλύουν χρονίζοντα προβλήματα, ειδικά στον τομέα των υποδομών, με δεσμευμένους πόρους, που είτε βρίσκονται στο στάδιο της δημοπράτησης, είτε θα δημοπρατηθούν το προσεχές διάστημα.