Περιφέρεια ΗπείρουΔημοπρατήσεις έργων με συνολικό προϋπολογισμό 11.898.000 ευρώ ενέκρινε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Τα έργα αφορούν κοινωνικές δομές, προστασία περιβάλλοντος, ύδρευση και οδικές υποδομές. Συγκεκριμένα οι δημοπρατήσεις αφορούν:

– Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης διαβίωσης ΕΛΕΠΑΠ, προϋπολογισμού 5.100.000 ευρώ.

– Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στο Τ.Δ. Παρακαλάμου Δήμου Πωγωνίου, προϋπολογισμού 5.590.000 ευρώ.

– Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βρυζοκαλάμου Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 520.000 ευρώ.

– Απομάκρυνση στραγγιδίων για την αποφόρτιση του κυττάρου του ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων), προϋπολογισμού δαπάνης 133.000 ευρώ.

– Αποκατάσταση γέφυρας «Κεφαλής» στο Τ.Δ. Λευκοθέας Δήμου Ζίτσας, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

– Αποκατάσταση Ι.Μ. Στούπαινας, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.

– Αποκατάσταση κοίτης και προστασία βάθρων γεφυρών επί του ρέματος Μπούση Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 35.000 ευρώ.

– Αποκατάσταση Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Τρικάλων, περιοχή Βοτονοσίου, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.

– Ενίσχυση αναχωμάτων κατά τμήματα του ποταμού Λούρου Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.

– Καθαρισμός κοίτης ρέματος Καρυδά, Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2013, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.

Ανάδοχοι για έργα συντήρησης – αποκατάστασης τμημάτων του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου

Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε αναδόχους έργων που αφορούν συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου. Αναλυτικά πρόκειται για τα εξής έργα:

– Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ με ΦΠΑ. Ανάδοχος: Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.

– Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Πρέβεζας, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ανάδοχος: Ζιάκκας Στέφανος ΕΔΕ.

– Αποκατάσταση Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ανάδοχος: Μπενετάτος Δημήτριος.

– Αντιμετώπιση κατολίσθησης επί της Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στη Χ.Θ. 13+600, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. Ανάδοχος: Βασίλειος Δημητρίου ΕΔΕ.

– Αποκατάσταση οδού Μηλιωτάδες – Τρίστενο (Τσίπιανη) και κατασκευή σαρζανέτ, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. Ανάδοχος: Βασίλειος Χριστιάς.

– Αποκατάσταση καθίζησης περιοχής Λίθινου, προϋπολογισμού 15.000 ευρώ. Ανάδοχος: Νικόλαος Κόντης.

– Αποκατάσταση οδού από περιφερειακή οδό Ανηλίου έως θέση Όμορφη Ράχη, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Ανάδοχος: Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.

– Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μέτσοβο – Λίμνη Πηγών Αώου και Μέτσοβο – Ανθοχώρι, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ανάδοχος: Βασίλης Χριστιάς.

– Αποκατάσταση οδού από εθνική οδό προς Λαγκάδα Κόνιτσας, προϋπολογισμού 70.000 ευρώ. Ανάδοχος: Κωνσταντίνος Κωσταβασίλης.

– Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών και διαβάσεων Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 45.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ.

Έργα αποκατάστασης κοίτης Αράχθου και Αχέροντα

Επίσης, αναδείχτηκαν ανάδοχοι για τα εξής έργα αποκατάστασης κοίτης ποταμών:

– Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ανάδοχος Βασίλειος Θωμάς & ΣΙΑ Ο.Ε.

– Προστασία αγωγού άρδευσης και λοιπές εργασίες στην κοίτη του ποταμού Αχέροντα (Γλυκή Π.Ε. Θεσπρωτίας), προϋπολογισμού 15.000 ευρώ. Ανάδοχος: Βασίλειος Μπόρος.