Προς δημοπράτηση προωθείται το έργο «Προμήθεια εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού» του Γ.Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη (υπό προϋποθέσεις) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου επί των σχεδίων των τευχών δημοπράτησης.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 3.536.245 ευρώ, εντάσσεται στην πράξη «Επέκταση – Αναδιαρρύθμιση και Προμήθεια – Εγκατάσταση εξοπλισμού του Γ.Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών» του προγράμματος ΕΣΠΑ.