ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΣας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 84/2013 (ΦΕΚ124/3-6-2013) που αφορά το ΤΕΙ Ηπείρου: «Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου». Το ΤΕΙ Ηπείρου συγκροτείται από 5 σχολές και 8 τμήματα στις τέσσερις πόλεις της Ηπείρου ως εξής:

1. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ με έδρα την Άρτα η οποία συγκροτείται από το εξής τμήμα:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

α) Φυτικής Παραγωγής

β) Ζωικής Παραγωγής

γ) Ανθοκομίας-Αρχιτεκτονικής Τοπίου

2. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ με έδρα την Άρτα, η οποία συγκροτείται από το εξής τμήμα:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

α) Μηχανικοί Δικτύων Τ.Ε.

β) Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τ.Ε.

γ) Μηχανικοί Λογισμικού Τ.Ε.

Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με έδρα την Άρτα και το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Παραρτήματος Λευκάδας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων με έδρα τη Λευκάδα συγχωνεύονται σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με έδρα την Άρτα. 

3. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ με έδρα την Άρτα, η οποία συγκροτείται από το εξής τμήμα:

ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 4. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ με έδρα τα Ιωάννινα, η οποία συγκροτείται από τα εξής τμήματα:

1) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με έδρα τα Ιωάννινα

2) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ με έδρα τα Ιωάννινα

3) ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ με έδρα τα Ιωάννινα

 5. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ με έδρα την Ηγουμενίτσα η οποία συγκροτείται από τα εξής δύο τμήματα:        

1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με έδρα την Ηγουμενίτσα και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων:

α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

β) Διοίκησης Επιχειρήσεων η οποία θα έχει και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

β.α) Διοίκηση Επιχειρήσεων

β.β) Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία

2. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ με έδρα την Πρέβεζα

Επισημαίνεται ότι: Το Τμήμα Ιχθυοκομίας−Αλιείας του Παραρτήματος Ηγουμενίτσας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με έδρα την Ηγουμενίτσα, το Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών Και Αλιευτικής Διαχείρισης της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι, το Τμήμα Μηχανολογίας Και Υδάτινων Πόρων του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι και το Τμήμα Τεχνολογίας

Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών του Παραρτήματος Μουδανιών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με έδρα τα Μουδανιά συγχωνεύονται σε Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος με έδρα το Μεσολόγγι.

Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων που προκύπτουν από συγχώνευση ή μετονομασία αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014, ήτοι την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Από το τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Κυριακούλα Κουτσούμπα