Σχολικό υλικό στο οικοτροφείο του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Άνθος», που λειτουργεί με μέριμνα της Ιεράς Μονής Δουραχάνης, διατέθηκε σήμερα από την Περιφέρεια Ηπείρου. Η διάθεση του σχολικού υλικού, για την κάλυψη των αναγκών των φιλοξενούμενων μαθητών, έγινε από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, υπό τον Αντιπεριφερειάρχη, αρμόδιο για θέματα Υγείας, κ. Οδυσσέα Πότση.

Η πρωτοβουλία διάθεσης σχολικού υλικού θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα σε Κέντρα Προστασίας Παιδιών και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου.