Σχολικό υλικό σε τέσσερα Δημοτικά Σχολεία των Δήμων Ιωαννιτών και Μετσόβου διατέθηκε σήμερα από την Περιφέρεια Ηπείρου. Παράλληλα, συνεχίζεται η συλλογή μεταχειρισμένου σχολικού υλικού (σχολικές τσάντες, κασετίνες, χάρακες, στυλό, μολύβια, υλικό ζωγραφικής, κλπ) από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, πρωτοβουλία που ξεκίνησε στις 6 Σεπτεμβρίου. Στόχος είναι η ανακούφιση οικογενειών στις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που περνάει η ελληνική κοινωνία και η αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών που έχουν τα παιδιά ευπαθών κοινωνικών ομάδων της σχολικής ηλικίας.